Tom Saat schrijft een boekbespreking in vier delen over het boek van Manfred Klett, Von der Agrartechnologie zur Landbaukunst. In januari bracht Tom een bezoek aan de 88-jarige BD-pionier op zijn boerderij Dottenfelderhof. Klett was net ernstig ziek geweest, maar leefde op door over zijn lievelingsonderwerpen te praten: de koe en de preparaten. Deze komen ook in zijn boek uitgebreid aan bod. Hij schrijft over de koe die zozeer een stofwisselingsdier is, dat er zelfs in zijn kop stofwisseling plaatsvindt tijdens het herkauwen, in de hersenholte waar voer en bloed elkaar ontmoeten. Hij schrijft over het samenspel tussen kop en darm, de ‘hersenen-van-de-buik’. Over hoe in de paar uur dat het voer in de koe verblijft evenveel humuszuren worden opgebouwd als enkele maanden in een composthoop. Over bemesting als het verlevendigen van de bodem. Over compostering als nabootsing van het proces dat in het dier plaatsvindt. Over de koe als spil van het landbouwbedrijf. Lees hier: Deel 3 Boekbespreking Manfred Klett

Teruglezen van de andere delen:
Deel 1 Boekbespreking Manfred Klett
Deel 2 Boekbespreking Manfred Klett