TOEKOMST ZAAIEN

Al ruim 10 jaar wordt op biodynamische boerderijen het Toekomst Zaaien georganiseerd door BD-Vereniging, Stichting Demeter, BD Grondbeheer en Stichting Zaadgoed. In 2023 wordt het Toekomst Zaaien niet centraal aangestuurd. Mogelijk zijn er boerderijen die het zelf organiseren. Dan zullen we die data en locaties op deze webpagina plaatsen:

We merken dat het Toekomst Zaaien in zijn huidige vorm toe is aan een nieuwe impuls en momenteel ontbreekt de capaciteit om dit aan te slingeren. Een nieuwe impuls staat of valt bij initiatiefkracht. Heb je een goed idee voor Toekomst Zaaien 2.0 in 2024 en verder? Of heb je vragen hierover? Of wil je laten weten dat jouw boerderij meedoet? Meld je bij Ellen

[lees verder onder de foto]

1910 TZ Kraaybeekerhof 8680 Kl

Achtergrond

Alsof de aarde jubelt. Zo voelt het wanneer je met een rij zaaiers over de akker loopt en het graan in bogen door de lucht laat zweven. Iedereen is welkom om te komen zaaien in de weekenden van oktober. Tijdens de zaaidagen laat de boer je zien hoe mooi alles samenhangt op de biodynamische boerderij, waar een vruchtbare bodem en een rijke biodiversiteit de basis vormen voor gezonde dieren en gewassen. Én voor gezonde voeding.

Toekomst Zaaien is een internationaal zaai-evenement dat in 2006 is gestart door Ueli Hurter en Peter Kunz. Deze Zwitserse biodynamische boer en zaadveredelaar wilden met dit initiatief consumenten betrekken bij de ‘kiem’ van hun voedsel. Gelijktijdig wilden ze biodynamische landbouw en voeding voor het voetlicht brengen en de noodklok luiden voor de monopolisering van de internationale zaadhandel.

Eeuwenlang was het veredelen en kweken van zaden een vanzelfsprekende bezigheid van boeren. Tot voor kort was er daardoor een grote diversiteit aan lokale en regionale gewassen. Inmiddels hebben drie grote multinationals ruim de helft van de zaadmarkt in handen. Op nieuwe rassen vragen zij patenten aan. Het patenteren van zaadgoed is een zorgelijke ontwikkeling. Enerzijds omdat boeren niet meer zelf hun zaden kunnen en mogen telen, anderzijds omdat de diversiteit aan gewassen daardoor afneemt.
Zaadgoed moet voor iedereen vrij beschikbaar blijven en zeker voor boeren. Bovendien is het voor de toekomst van gezond, vitaal en betaalbaar voedsel essentieel dat de grote diversiteit bewaard blijft.

In 2011 is het project onder de titel Toekomst Zaaien in Nederland geïntroduceerd door Stichting Demeter. Het wordt nu georganiseerd door de BD-Vereniging in samenwerking met Stichting Demeter, Stichting Zaadgoed en Stichting BD Grondbeheer.

Welke Toekomst wil jij Zaaien? Bij biodynamische landbouw staan biodiversiteit, een vruchtbare bodem en vitale voeding centraal. Goede, gentechvrije zaden vormen de basis, liefst van zaadvaste rassen.