Biodynamisch boer Tom Saat is onder de indruk van het boek van Manfred Klett, Von der Agrartechnologie zur Landbaukunst, Wesenszüge des biologisch-dynamischen Landbaus: Eine Landwirtschaft der Zukunft. Hij schrijft een boekbespreking in meerdere delen.
In deel 2 gaat hij in op de ontwikkeling van de landbouw en hoe de huisdieren en de cultuurplanten zijn ontstaan. Het domesticeren van dieren ging samen met een ‘verjonging’ van het astrale lichaam van het dier. De veredeling van gewassen ging gepaard met ‘verjonging’ op etherisch vlak en met het ploegen van de akkers werd een verjonging van de bodem in gang gezet.
Lees de hele boekbespreking deel 2 hier: Deel 2 boekbespreking Manfred Klett. Wordt vervolgd.

Deel 1 van de boekbespreking kun je hier teruglezen.