Stikstofcrisis: de héle landbouw moet duurzaam

‘Ook onze akkerbouwpercelen moeten weg volgens de kaart van de minister’, vertelt BD-boer Tineke van den
Berg in RTL nieuws (19 juni). Ook BD-boer Welmoed Deinum toont zich bezorgd aan tafel bij Umberto Tan
(12 juni). Op 22 juni, de dag van het boerenprotest, schuift BD-boer […]