celine-1663x500px
eemstuin-1667x500px
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

De website van de BD-Vereniging is vernieuwd.

Je vindt de oude pagina’s nog via: site2016.bdvereniging.nl

Wil je lid worden van de BD-Vereniging? Ga naar de pagina over lidmaatschappen.


BD-Vereniging

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging) heeft ca. 1850 leden waarvan 325 mensen in het BD-veld beroepsmatig actief zijn – als boer, tuinder, adviseur, winkelier, verwerker van producten, etc.

De kern van de vereniging wordt gevormd door de uitwisseling tussen de leden en wederzijdse hulp die zij elkaar bieden.

De BD-Vereniging kent twee soorten lidmaatschap. Het Beroepslidmaatschap is voor alle mensen die actief willen zijn in het BD-veld, op welke manier dan ook. Het Basislidmaatschap is voor iedereen die het BD-veld een warm hart toedraagt. Je kunt je opgeven als lid via de website.

Belangrijke activiteiten die vanuit het bestuur en bureau van de vereniging worden verzorgd zijn:

  • BD-beroepsontwikkeling: een project waarin beroepsleden met elkaar vragen uit hun beroepspraktijk bespreken. De BD-Vereniging faciliteert de gespreksleiding.
  • Ledenblad Dynamisch Perspectief (6x per jaar, oplage 2100, effectief lezersbereik 4000+): beschrijft achtergronden van de BD-landbouw, brengt bedrijven en personen voor het voetlicht en doet verslag van verenigingsactiviteiten. Het wordt aan alle leden toegestuurd.
  • Willy Schilthuisfonds: ondersteunt projecten van andere partijen die bijdragen aan de ontwikkeling van BD-landbouw of aan een transitie van de landbouw in die richting.
  • Conferenties, excursies, workshops en studiebijeenkomsten.

De inkomsten van de BD-Vereniging bestaan voor de helft uit de contributie van de leden en voor de andere helft uit giften en legaten. Giften worden ontvangen op IBAN: NL07INGB0000313786 t.n.v. Ver voor BD-Landbouw.

De BD-Vereniging is een vrije initiatief-organisatie. Zowel in de wijze van besturen, als in het contact met de leden staat het ruimte bieden aan initiatieven voorop.

Berichten

2710, 2016

De stand der hemellichamen en hun invloed op aarde

thun-hemellichamenDe belangstelling voor de zaaikalender van Maria Thun neemt jaarlijks toe. Dat is een goede reden om de door haar geschreven inleiding over de kosmische ritmes […]

  • farm-succesion-toolkit
2410, 2016

Conferentie bedrijfsopvolging in de landbouw

Voorzitter Piet van IJzendoorn en penningmeester Maria van Boxtel leveren een belangrijke bijdrage aan de conferentie Bedrijfsopvolging in de landbouw, een afsluitende conferentie over twee jaar gezamenlijk zoeken naar ‘best practices’ om succesvolle bedrijfsovernames te […]

1710, 2016

Verslag Nazomercollege

Op 10 september vond op de biologisch-dynamische boerderij Zonnehoeve in de Flevopolder het jaarlijkse Nazomercollege plaats. Onder leiding van Felix Rottenberg werd in lezingen en discussie de verdieping gezocht in de zoektocht naar een duurzame […]

1710, 2016

Publicaties weer verkrijgbaar

landbundelBodem en bemesting, bijen op het boerenbedrijf, bedrijfsindividualiteit, het zijn een paar van de onderwerpen waarover de BD-Vereniging handzame brochures heeft uitgegeven. Die zijn nu weer rechtstreeks […]

  • save-the-date
1410, 2016

Warmonderhof 70 jaar

70 jaar Warmonderhof – 16 september 2017

In 2017 bestaat Warmonderhof zeventig jaar. Sinds haar oprichting in 1947 in Warmond, zet Warmonderhof zich in om jonge mensen op te leiden in het werkveld van de biologisch […]

Load More Posts

Activiteiten

Fruitteelt Congres in Dornach

november 24 @ 09:00 - november 25 @ 18:00

Dynamieken en invloeden van sterren en planeten

december 9 @ 11:00 - december 10 @ 16:00

Scholingsweek 2017 Dornach

8 januari 2017 @ 08:00 - 13 januari 2017 @ 17:00

Landwirtschaftliche Tagung

1 februari 2017 @ 08:00 - 4 februari 2017 @ 17:00

Bekijk de activiteitenkalender.