Home - Lid worden

Lid worden van de BD-Vereniging

Als lid van de BD-Vereniging maak jij mogelijk dat coaches van de BD-Vereniging boeren en boerinnen helpen bij de start en de ontwikkeling van hun biologisch-dynamische bedrijf. Dat leidt tot duurzame bodemvruchtbaarheid, een gezonde leefomgeving en een fraai landschap.

De BD-Vereniging initieert steeds nieuwe projecten op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw en ondersteunt andere organisaties die werken aan een verduurzaming van de landbouw.

Maak jij dat mee mogelijk? Je kunt kiezen uit twee soorten lidmaatschap: het basislidmaatschap  en het beroepslidmaatschap.

Ben je al basislid van de BD-Vereniging en wil je overgaan naar het beroepslidmaatschap? Een bericht naar bureau@bdvereniging.nl met daarin je naam en adres volstaat daarvoor.

Elk jaar brengt de BD-Vereniging een jaarverslag uit met een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

Naast de contributie ontvangt de BD-Vereniging grote en kleine giften. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de verkoop van boeken, advertenties in het ledenblad e.d.

De grootste uitgaven betreffen het ledenblad Dynamisch Perspectief, BD-Beroepsontwikkeling, winterconferentie, Biobeurs en herfstcongres. De BD-Vereniging werkt aan eigen projecten, zoals bijvoorbeeld het onderzoek bedrijfsindividualiteit met vrijwel elke maand een workshop op een BD-bedrijf. En ook aan projecten van anderen: Voedsel Anders, de film Dansen met gehoornde dames, etc.

Schenkingen in geld, of schenkingen in natura zijn mogelijkheden om de BD-Vereniging ook te steunen.

Kijk voor de mogelijkheden voor schenkingen op Schenken aan de BD-Vereniging.

Veel leden zijn actief bij een van de activiteiten van de vereniging, of bij (tijdelijke) ‘klussen’. Er zijn regelmatig vacatures voor vrijwilligerswerk voor de BD-Vereniging. wil je zelf iets aanpakken? Neem dan contact op met de vereniging via bureau@bdvereniging.nl.

Basislidmaatschap

Het Basislidmaatschap is voor iedereen die de beweging voor biologisch-dynamische landbouw een warm hart toedraagt. Je koopt graag Demeter-producten,  je wilt dat de landbouw duurzaam en eerlijk wordt,  je wilt op de hoogte blijven: de BD-Vereniging helpt daarbij.

De landbouw floreert als andere mensen zich daar uit enthousiasme en belangstelling omheen scharen. Met het basislidmaatschap ondersteun je de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland en België. Je ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift Dynamisch Perspectief, dat een thema uit de BD-landbouw vanuit de praktijk en de alledaagse werkelijkheid laat zien. En daarnaast:

 • uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering
 • uitnodigingen voor de winterconferenties
 • uitnodigingen voor alle andere ledenbijeenkomsten
 • voordelige toezending van alle publicaties

Er zijn drie keuzebedragen voor de contributie: €40 €50 of €75. De normbijdrage is €50. Je helpt ons extra door te kiezen voor de steunbijdrage van €75. Zit je krap bij kas, dan kan je kiezen voor de minimumbijdrage van €40. Jeugdleden betalen €25 per jaar. Het jeugdlidmaatschap loopt t/m het jaar waarin je 23 jaar wordt, voor studenten t/m het jaar waarin je 27 jaar wordt.

Voor elk nieuw lid ligt er een welkomstgeschenk klaar!

|

|

|

|

|

|

Beroepslidmaatschap

Het Beroepslidmaatschap is een aanvulling van het basislidmaatschap. Het is bedoeld voor alle mensen die met hun beroep actief zijn in het BD-veld, op welke manier dan ook: als boer, tuinder, winkelier, jam-maker, onderzoeker, imker of nog anders.

Beroepsleden helpen elkaar in gespreksgroepen of in coachingsrelaties waarbij ze met collega’s vragen over hun beroep en/of bedrijfsvoering uitdiepen.

Als beroepslid profiteer je bovendien van:

 • Gratis deelname aan het programma van BD-Beroepsontwikkeling
  • coaching
  • intervisie
  • het boerenbezoekprogramma
 • Deelname aan de winterconferentie tegen gereduceerd tarief
 • Gratis toezending van alle publicaties
 • Ondersteuning bij het werken met de BD-preparaten
 • Vier keer per jaar het Ledenblad Dynamisch Perspectief

Er zijn drie keuzebedragen voor de contributie: €100 €120 of €180. De normbijdrage is € 120,-. Je helpt ons en je collega’s extra door te kiezen voor de steunbijdrage van €180. Zit je krap bij kas, dan kan je kiezen voor de minimumbijdrage van €100.

Voor elk nieuw lid ligt er een welkomstgeschenk klaar!