Home - Lid worden

Lid worden van de BD-Vereniging

De BD-Vereniging ondersteunt boeren en boerinnen bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Dat leidt tot meer bodemvruchtbaarheid, een gezonde leefomgeving en een fraai landschap. Daarnaast initieert en ondersteunt de BD-Vereniging tal van projecten op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw. Als lid maak jij dat mogelijk.

De BD-Vereniging kent twee soorten lidmaatschap: het basislidmaatschap  en het beroepslidmaatschap.

Ben je al basislid van de BD-Vereniging en wil je overgaan naar het beroepslidmaatschap? Een bericht naar bureau@bdvereniging.nl met daarin je naam en adres volstaat daarvoor.

Elk jaar brengt de BD-Vereniging een jaarverslag uit met een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

Naast de contributie ontvangt de BD-Vereniging grote en kleine giften. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de verkoop van boeken, advertenties in het ledenblad e.d.

De grootste uitgaven betreffen het ledenblad Dynamisch Perspectief, BD-Beroepsontwikkeling, winterconferentie, Biobeurs en herfstcongres. De BD-Vereniging werkt aan eigen projecten, zoals bijvoorbeeld het onderzoek bedrijfsindividualiteit met vrijwel elke maand een workshop op een BD-bedrijf. En ook aan projecten van anderen: Voedsel Anders, de film Dansen met gehoornde dames, etc.

Schenkingen in geld, of schenkingen in natura zijn mogelijkheden om de BD-Vereniging ook te steunen.

Kijk voor de mogelijkheden voor schenkingen op Schenken aan de BD-Vereniging.

Veel leden zijn actief bij een van de activiteiten van de vereniging, of bij (tijdelijke) ‘klussen’. Er zijn regelmatig vacatures voor vrijwilligerswerk voor de BD-Vereniging. wil je zelf iets aanpakken? Neem dan contact op met de vereniging via bureau@bdvereniging.nl.

Basislidmaatschap

Het Basislidmaatschap is voor iedereen die het BD-veld een warm hart toedraagt: omdat je graag Demeter-produkten koopt, omdat je wilt dat de landbouw duurzaam en eerlijk wordt, omdat je op de hoogte wilt blijven, of om nog een andere reden.

De landbouw floreert als andere mensen zich daar uit enthousiasme en belangstelling omheen scharen. Met het basislidmaatschap ondersteun je de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland en België. Je ontvangt zes keer per jaar het Ledenblad Dynamisch Perspectief en:

 • een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
 • uitnodigingen voor de winterconferenties
 • uitnodigingen voor alle andere ledenbijeenkomsten
 • voordelige toezending van alle publicaties

Jeugdleden betalen € 20,- per jaar. Het jeugdlidmaatschap loopt t/m het jaar waarin je 23 jaar wordt, voor studenten t/m het jaar waarin je 27 jaar wordt. Vanaf 1 jan 2018 zijn er drie keuzebedragen voor de contributie: € 40,-, € 50,-, of € 75,-. De normbijdrage is € 50,-. Als je omstandigheden het toelaten, of als ze er toe nopen, kun je kiezen voor de steunbijdrage van € 75,- of voor de minimumbijdrage van € 40,-.

Beroepslidmaatschap

Het Beroepslidmaatschap is voor alle mensen die actief willen zijn in het BD-veld, op welke manier dan ook: als boer, tuinder, winkelier, jam-maker, onderzoeker of consument. Beroepsleden kunnen actief zijn bij gespreksgroepen of in coachingsrelaties waarbij ze met collega’s vragen over hun beroep en/of bedrijfsvoering uitdiepen.

Als beroepslid profiteer je van:

 • Gratis deelname aan het programma van BD-Beroepsontwikkeling
  • coaching
  • intervisie
  • het boerenbezoekprogramma
 • Deelname aan de winterconferentie tegen gereduceerd tarief
 • Gratis toezending van alle publicaties
 • Ondersteuning bij het werken met de BD-preparaten
 • Vijf keer per jaar het Ledenblad Dynamisch Perspectief

Vanaf 1 jan 2018 zijn er drie keuzebedragen voor de contributie: € 100,-, € 120,-, of € 180,-. De normbijdrage is € 120,-. Als je omstandigheden het toelaten, of als ze er toe nopen, kun je kiezen voor de steunbijdrage van € 180,- of voor de minimumbijdrage van € 100,-.