Lid worden van de BD-Vereniging

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding is al meer dan tachtig jaar lang dé inspiratiebron voor een vruchtbare bodem als basis voor vitale voeding uit een gezonde omgeving, in een fraai landschap. Boeren ontmoeten elkaar bij het werken aan praktische vraagstukken. Boeren en burgers ontmoeten elkaar bij bedrijfsbezoeken, conferenties en studiedagen. Met elkaar bouwen we aan een vitale LandbouwCultuur. Doe je mee?

Als lid van de BD-Vereniging maak jij mogelijk dat coaches van de BD-Vereniging boeren en boerinnen helpen bij de start en de ontwikkeling van hun biologisch-dynamische bedrijf.

De BD-Vereniging initieert steeds nieuwe projecten op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw en ondersteunt andere organisaties die werken aan een verduurzaming van de landbouw.

Maak jij dat mee mogelijk? Je kunt kiezen uit twee soorten lidmaatschap: het basislidmaatschap  en het beroepslidmaatschap.

Ben je al basislid van de BD-Vereniging en wil je overgaan naar het beroepslidmaatschap? Een bericht naar bureau@bdvereniging.nl met daarin je naam en adres volstaat daarvoor.

Je lidmaatschap van de BD-Vereniging loopt per kalenderjaar en eindigt elk jaar op 31 december. Opzeggingen graag uiterlijk 1 december aan ons doorgeven, zodat wij de opzegging kunnen verwerken voor het versturen van de contributiefactuur.

Als de reden van de opzegging puur financieel is, zijn er ook andere mogelijkheden denkbaar. De BD-Vereniging hanteert het principe dat de hoogte van de lidmaatschapsbijdrage geen belemmering mag zijn om lid te worden/te blijven. Je kan eventueel reductie van de contributie vragen om een krappe periode te overbruggen. Indien je hiervan gebruik wil maken kan je met ons contact opnemen via het bureau@bdvereniging.nl.

Elk jaar brengt de BD-Vereniging een jaarverslag uit met een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

Naast de contributie ontvangt de BD-Vereniging grote en kleine giften. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de verkoop van boeken, advertenties in het ledenblad e.d.

De grootste uitgaven betreffen het ledenblad Dynamisch Perspectief, BD-Beroepsontwikkeling, winterconferentie, Biobeurs en herfstcongres. De BD-Vereniging werkt aan eigen projecten, zoals bijvoorbeeld het onderzoek bedrijfsindividualiteit met vrijwel elke maand een workshop op een BD-bedrijf. En ook aan projecten van anderen: Voedsel Anders, de film Dansen met gehoornde dames, etc.

Schenkingen in geld, of schenkingen in natura zijn mogelijkheden om de BD-Vereniging ook te steunen.

Kijk voor de mogelijkheden voor schenkingen op Schenken aan de BD-Vereniging.

Veel leden zijn actief bij een van de activiteiten van de vereniging, of bij (tijdelijke) ‘klussen’. Er zijn regelmatig vacatures voor vrijwilligerswerk voor de BD-Vereniging. wil je zelf iets aanpakken? Neem dan contact op met de vereniging via bureau@bdvereniging.nl.

Basislidmaatschap

Het Basislidmaatschap is voor iedereen die de beweging voor biologisch-dynamische landbouw een warm hart toedraagt. Je koopt graag Demeter-producten,  je wilt dat de landbouw duurzaam en eerlijk wordt,  je wilt op de hoogte blijven: de BD-Vereniging helpt daarbij.

De landbouw floreert als andere mensen zich daar uit enthousiasme en belangstelling omheen scharen. Met het basislidmaatschap ondersteun je de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland en België. Je ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift Dynamisch Perspectief, dat een thema uit de BD-landbouw vanuit de praktijk en de alledaagse werkelijkheid laat zien. En daarnaast:

 • uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering
 • uitnodigingen voor de winterconferenties
 • uitnodigingen voor alle andere ledenbijeenkomsten
 • voordelige toezending van alle publicaties

Er zijn drie keuzebedragen voor de contributie: €40 €50 of €75. De normbijdrage is €50. Je helpt ons extra door te kiezen voor de steunbijdrage van €75. Zit je krap bij kas, dan kan je kiezen voor de minimumbijdrage van €40. Jeugdleden betalen €25 per jaar. Het jeugdlidmaatschap loopt t/m het jaar waarin je 23 jaar wordt, voor studenten t/m het jaar waarin je 27 jaar wordt.

Voor elk nieuw lid ligt er een welkomstgeschenk klaar!

Het is ook mogelijk om met de BD-Vereniging een periodieke schenking af te spreken. Indien je meer dan € 50,- per jaar schenkt beschouwen we je als lid van de vereniging (tenzij je aangeeft dat niet te willen). Het eerste deel van je schenking (€40,-) wordt dan als contributie aangemerkt.

|

|

|

|

|

|

Beroepslidmaatschap

Het Beroepslidmaatschap is een aanvulling van het basislidmaatschap. Het is bedoeld voor alle mensen die met hun beroep actief zijn in het BD-veld, op welke manier dan ook: als boer, tuinder, winkelier, jam-maker, onderzoeker, imker of nog anders.

Beroepsleden helpen elkaar in gespreksgroepen of in coachingsrelaties waarbij ze met collega’s vragen over hun beroep en/of bedrijfsvoering uitdiepen.

Als beroepslid profiteer je bovendien van:

 • Gratis deelname aan het programma van BD-Beroepsontwikkeling
  • coaching
  • intervisie
  • het boerenbezoekprogramma
 • Deelname aan de winterconferentie tegen gereduceerd tarief
 • Gratis toezending van alle publicaties
 • Ondersteuning bij het werken met de BD-preparaten
 • Vier keer per jaar het Ledenblad Dynamisch Perspectief

Er zijn drie keuzebedragen voor de contributie: €100 €120 of €180. De normbijdrage is € 120,-. Je helpt ons en je collega’s extra door te kiezen voor de steunbijdrage van €180. Zit je krap bij kas, dan kan je kiezen voor de minimumbijdrage van €100.

Voor elk nieuw lid ligt er een welkomstgeschenk klaar!

Het is ook mogelijk om met de BD-Vereniging een periodieke schenking af te spreken. Indien je meer dan € 50,- per jaar schenkt beschouwen we je als lid van de vereniging (tenzij je aangeeft dat niet te willen). Het eerste deel van je schenking (€40,-) wordt dan als contributie aangemerkt.