Home - Lid worden

Lid worden van de BD-Vereniging

De BD-Vereniging ondersteunt boeren en boerinnen bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Dat leidt tot meer bodemvruchtbaarheid, een gezonde leefomgeving en een fraai landschap. Daarnaast initieert en ondersteunt de BD-Vereniging tal van projecten op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw. Als lid maak jij dat mogelijk.

De BD-Vereniging kent twee soorten lidmaatschap: het basislidmaatschap  en het beroepslidmaatschap.

Basislidmaatschap

Aanmelden als basislid

Het Basislidmaatschap is voor iedereen die het BD-veld een warm hart toedraagt: omdat je graag Demeter-produkten koopt, omdat je wilt dat de landbouw duurzaam en eerlijk wordt, omdat je op de hoogte wilt blijven, of om nog een andere reden.

De landbouw floreert als andere mensen zich daar uit enthousiasme en belangstelling omheen scharen. Met het basislidmaatschap ondersteun je de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland en België. Je ontvangt zes keer per jaar het Ledenblad Dynamisch Perspectief en:

 • een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
 • uitnodigingen voor de winterconferenties
 • uitnodigingen voor alle andere ledenbijeenkomsten
 • voordelige toezending van alle publicaties

De contributie in 2017 bedraagt € 40,- per jaar. Jeugdleden betalen € 20,- per jaar. Het jeugdlidmaatschap loopt t/m het jaar waarin je 23 jaar wordt, voor studenten t/m het jaar waarin je 27 jaar wordt. Vanaf 1 jan 2018 zijn er drie keuzebedragen voor de contributie: € 40,-, € 50,-, of € 75,-. De normbijdrage is € 50,-. Als je omstandigheden het toelaten, of als ze er toe nopen, kun je kiezen voor de steunbijdrage van € 75,- of voor de minimumbijdrage van € 40,-.

Beroepslidmaatschap

Aanmelden als beroepslid

Het Beroepslidmaatschap is voor alle mensen die actief willen zijn in het BD-veld, op welke manier dan ook: als boer, tuinder, winkelier, jam-maker, onderzoeker of consument. Beroepsleden kunnen actief zijn bij gespreksgroepen of in coachingsrelaties waarbij ze met collega’s vragen over hun beroep en/of bedrijfsvoering uitdiepen.

Als beroepslid profiteer je van:

 • Gratis deelname aan het programma van BD-Beroepsontwikkeling
  • coaching
  • intervisie
  • het boerenbezoekprogramma
 • Deelname aan de winterconferentie tegen gereduceerd tarief
 • Gratis toezending van alle publicaties
 • Ondersteuning bij het werken met de BD-preparaten
 • Vijf keer per jaar het Ledenblad Dynamisch Perspectief

De contributie bedraagt in 2017 € 100,- per jaar. Vanaf 1 jan 2018 zijn er drie keuzebedragen voor de contributie: € 100,-, € 120,-, of € 180,-. De normbijdrage is € 120,-. Als je omstandigheden het toelaten, of als ze er toe nopen, kun je kiezen voor de steunbijdrage van € 180,- of voor de minimumbijdrage van € 100,-.

Aanmelden als nieuw lid

Aanmelding als basislid

Aanmelden als beroepslid

Schenken aan de BD-Vereniging

Naast of in plaats van lid worden van de BD-Vereniging is het ook mogelijk om de BD-Vereniging te steunen met een gift.

De BD-Vereniging is een actieve vereniging. Met en voor de leden doen we meer dan we uit de contributie kunnen betalen: projecten van onszelf of van anderen, presentatie van de biologisch-dynamische landbouw op de Bio-beurs, advies aan andere organisaties, hulp aan leden die plaatselijk iets willen organiseren, etc.

Uw bijdrage is welkom op:
IBAN NL77 TRIO 0212 1887 71
t.n.v. Ver voor BD-landbouw.

Zie ook het bericht Schenken aan de BD-Vereniging.

Met het basislidmaatschap ondersteun je de BD-Vereniging en daarmee de ontwikkeling van de BD-landbouw. Met het  ledenblad Dynamisch Perspectief toegestuurd (6x per jaar) ontvang je uitnodigingen voor:

 • de winterconferentie
 • de jaarlijkse ledenvergadering
 • alle andere ledenbijeenkomsten

Je ontvangt korting bij activiteiten en krijgt publicaties voordelig toegezonden. Met je lidmaatschap ondersteun je ruim honderd bilogisch-dynamische bedrijven in Nederland en Vlaanderen.

Het beroepslidmaatschap is voor iedereen die vanuit zijn vak als winkelier, diëtist, onderzoeker, boer of tuinder aan de ontwikkeling van de landbouw bij wil dragen. Naast de voordelen van het basislidmaatschap kun je gebruik maken van:

 • gratis deelname aan BD-Beroepsontwikkeling
 • gratis deelname aan de winterconferentie
 • ondersteuning bij het werken met de BD-preparaten
 • contact met meer dan driehonderd collega’s
Ben je al basislid van de BD-Vereniging en wil je overgaan naar het beroepslidmaatschap? Een bericht naar bureau@bdvereniging.nl met daarin je naam en adres volstaat daarvoor.

Elk jaar brengt de BD-Vereniging een jaarverslag uit met een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

Naast de contributie ontvangt de BD-Vereniging grote en kleine giften. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de verkoop van boeken, advertenties in het ledenblad e.d.

De grootste uitgaven betreffen het ledenblad Dynamisch Perspectief, BD-Beroepsontwikkeling, winterconferentie, Biobeurs en herfstcongres. De BD-Vereniging werkt aan eigen projecten, zoals bijvoorbeeld het onderzoek bedrijfsindividualiteit met vrijwel elke maand een workshop op een BD-bedrijf. En ook aan projecten van anderen: Voedsel Anders, de film Dansen met gehoornde dames, etc.

Schenkingen in geld, of schenkingen in natura zijn mogelijkheden om de BD-Vereniging ook te steunen.

Kijk voor de mogelijkheden voor schenkingen op Schenken aan de BD-Vereniging.

Veel leden zijn actief bij een van de activiteiten van de vereniging, of bij (tijdelijke) ‘klussen’. Er zijn regelmatig vacatures voor vrijwilligerswerk voor de BD-Vereniging. wil je zelf iets aanpakken? Neem dan contact op met de vereniging via bureau@bdvereniging.nl.