Zomer 2019 verscheen van ons ledenblad Dynamisch Perspectief een nummer met als thema zaadgoed: “Zaaiers, zaadgoed is van ons allemaal”.

In dit dossier “Zaadgoed en veredeling” zijn artikelen en informatie over zaadgoed en BD-landbouw bij elkaar gezet

Zaadgoed en BD-landbouw