We hebben in de financiering een doorbraak bereikt en tekenen binnenkort het voorlopig koopcontract.
We gaan onze verhuizing naar Mantinge voorbereiden en worden de komende maanden ingewerkt in het bedrijf.
Zo wordt voor het vee, de producten en de afnemers een geleidelijke, soepele overgang verzorgd .
Mede door jullie inbreng en ondersteuning hebben we het in 8 weken tijd met vereende krachten voor elkaar
gekregen dat het kwaliteitsbedrijf dat Peter en Ina op deze unieke plek hebben opgebouwd kan voortbestaan en
door ontwikkelen.

bedrijfsoverzicht: hansketien

Zesde Nieuwsbrief: ZesdeNieuwsbriefHansketien

Vijfde Nieuwsbrief: Hanskeiten-vijfde-nieuwsbrief

==================================================

Eerder schreven we het volgende:

Geitenboerderij Hansketien in Mantinge maakt al zo’n 30 jaar prachtige biologische Grie (een Griekse saladekaas). Nu willen de huidige eigenaren, Peter Govers en Ina Eleveld het bedrijf overdragen.
Wij willen het bedrijf overnemen en verder ontwikkelen, en hebben daarvoor een mooi plan uitgewerkt. Nu zijn we bezig om de financiering van deze overname rond te krijgen.
Daar hebben we weinig tijd meer voor; de huidige eigenaren zijn al enige tijd bezig met het overnametraject, en willen dit nu afronden. Er is dan ook een reëel gevaar dat dit prachtige bedrijf in gangbare handen over gaat.

Geitenboerderij Hansketien is een grondgebonden biologisch-dynamisch bedrijf met een groot aandeel eigen voederwinning. We zetten het bedrijf in zijn huidige vorm voort en ontwikkelen van daar uit verder. We gaan een levendig bedrijf vormen op deze plek in Drenthe, waarbij we aansluiten bij het rijke cultuurlandschap en actief bouwen aan biodiversiteit.

De geproduceerde melk verwerken we tot Grie, een mooi en sterk product dat goed in de markt staat. Daarnaast mesten we de bokjes die op het bedrijf geboren worden af en verkopen het vlees wordt. Dit is een invulling van de maatschappelijk steeds breder gevoelde verantwoordelijkheid voor de mannelijke dieren, die nog te vaak afgedankt worden. We produceren gezond en lekker voedsel voor mens en dier. We verzorgen actief het contact met consumenten en met andere bezoekers, zodat zij de verbinding met hun eigen voeding kunnen ervaren.

We bieden ruimte aan mensen die een beschermde werkplek nodig hebben.

We verzorgen het bedrijf en de grond zodanig dat deze duurzaam in staat zijn om volwaardig voedsel voort te brengen. Als de asbest daken op twee van de schuren gesaneerd moeten worden leggen we daar zonnepanelen neer.

Overname van Hansketien vraagt een totale investering van € 1.176.790 nu, en nog eens € 200.000 over drie jaar. We kunnen daarvan zelf € 120.000 inbrengen. Om met de bank verder om tafel te kunnen hebben we meer nodig. We zoeken nog ca. € 300.000.

Wie wil en kan er bijdragen, in de vorm van een schenking, een achtergestelde lening tegen lage rente, een jaarlijks abonnement op onze producten of een combinatie hiervan? Er zijn verschillende pakketten en certificaten beschikbaar, waarmee je dit mooie project mede mogelijk maakt.
Daarmee verzorg je dit mooie stukje aarde, waarop wij een gezonde landbouw bedrijven en een goed en lekker product leveren. Als je wilt zien hoe het bedrijf er nu uit ziet, kijk dan op www.hansketien.nl.
We zijn natuurlijk te allen tijde bereid om onze plannen mondeling of schriftelijk verder toe te lichten. In ieder geval houden we jullie via een Nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen! Voel je vrij om dit bericht door te sturen aan anderen van wie je vermoedt dat zij geïnteresseerd kunnen zijn.

Liesbeth Brands-Hospers, Monique Hospers-Brands en Martijn Stam

Wil je meedoen? Neem dan contact op met liesbeth_brands@hotmail.com.