Op 10 maart 2018 werd een vierde studiedag rond stoffen en hun processen georganiseerd, voor artsen, leraren, therapeuten, landbouwers,  natuurwetenschappers en andere belangstellenden. Nu was het thema Kiezel en Kalk.

Het doel van deze dagen is om tot een meer betrokken benadering van deze stoffen te komen. Stoffen zijn heel concreet, maar het denken erover vaak afstandelijk. Het verslag laat zien hoe het anders kan.

Verslag: Kiezel en kalk 10 maart 2018 (pdf)

Naar aanleiding van deze dag presenteerde chemicus Antoon van Hooft drie publicaties: Een verzameling met citaten van Rudolf Steiner over Kiezel en kalk. En een vertaling van de hoofdstukken over Kiezel en Kalk uit Prozesschemie aus spirituellem Ansatz van Manfred von Mackensen.