Landbouw en design

Jeffe van Holle werkt op de design-academie in Eindhoven aan een weegschaal. Een weegschaal die hij voor zijn afstuderen wil gebruiken om een ‘bio-dynamisch broodje’ te maken dat met een aansluitende  verkoopstrategie afzetmarkt voor de Biologisch-Dynamische boeren kan vergroten, en mensen meer bewust kan maken van onze intensive voedselcultuur. De bedoeling is dat de weegschaal een evenwicht gaat laten zien tussen wat er op je bord komt en wat dat voor de landbouw – bijvoorbeeld met betrekking tot bodemvruchtbaarheid – betekent. Hij zoekt nog boeren, tuinders, bodemkundigen die mee willen helpen de weegschaal te ijken.

Hij schrijft daar zelf het volgende over:

Met deze weegschaal kunnen we biologisch-dynamisch koken ontdekken en onderzoeken hoe we een alternatief voedselsysteem kunnen opbouwen met de consument en producent naast elkaar.

De weegschaal is gebaseerd op de drie macro-nutrients N, P en K. Hoeveel van deze waarden worden opgenomen door het groeien van een intensief gewas (zoals aardappelen) zal aantonen hoeveel dit gewas de bodem uit balans brengt. Vervolgens geeft de weegschaal suggesties aan (gebaseerd op de wisselteelt van de boer) welke en hoeveel ‘edible dynamic accumulators’ ervoor zorgen dat de tomaten gezond kunnen groeien. Het toevoegen van deze ingrediënten balanceert de weegschaal opnieuw horizontaal uit zodat beide, de intensive gewassen en de verzorgende gewassen voor de bodem uitkomen op een neutrale bodem impact. (in process van productie)

Hoe we hiermee gaan koken is een later vraagstuk… (nieuwe combinaties / proporties voeding)

De vertaling naar een praktisch instrument is nu in ontwikkeling. De theorie waaruit dit voortvloeit is door mij samengesteld, maar moet nodig gecontroleerd worden voordat ik verkeerde conclusies maak. Daarom ben ik nu ijverig op zoek naar product engineers en specialisten in de bio-dynamische wereld om de weegschaal op punt te stellen.

Voor verdere uitleg, het controleren en uitwerken van al de theoretische en praktische vraagstukken nodig ik u graag uit, hier in de Design Academy te Eindhoven.

Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je er aan meewerken? Neem dan contact op met het bureau van de BD-Vereniging: bureau@bdvereniging.nl.