Hoe is het Toekomst Zaaien verlopen?

Acht boerderijen hebben meegedaan aan het Toekomst Zaaien en in totaal hebben 400-450 mensen meegezaaid. Bij alle boerderijen was het prachtig zaaiweer (op één bui na) en overal heerste een fantastische, verbindende sfeer tijdens het zaaien. Op alle plekken hebben de boeren iets verteld over hun bedrijf, over de biodynamische aspecten en over het belang van goede rassen en biodiversiteit. Daarnaast waren er korte bijdragen die verschilden per boerderij, bijvoorbeeld van voormalig hoogleraar Edith Lammerts van Bueren bij De Stadsboerderij Amsterdam, van Jaap Molenaar van de Bijenstichting bij Doornik Natuurakkers en van Cor Zenhorst van Stichting Zaadgoed bij Zonnehoeve.

Lees de hele evaluatie in dit verslag: Evaluatie Toekomst Zaaien