BD-jong

BD-jong weekend

Elk jaar organiseert BD-jong (vaak in januari) een weekend waarin we verschillende boerderijen aandoen en hier een rondleiding krijgen. Soms kunnen de boeren wel een handje gebruiken en helpen we ze mee. Daarnaast slapen we op de boerderijen en hebben we tot in de late uren inspirerende gesprekken. Kortom een inspirerend en leerzaam weekend!

Wie zijn we?

De jongerenafdeling van de BD-Vereniging, BD-jong genaamd, bestaat uit jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 35 jaar. Sinds 2009 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest, variërend van een weekend weg tot bedrijfsbezoeken bij boeren thuis. Daarnaast helpt BD-jong jongeren die ideeën, ideologieën, projecten, etc. uit willen voeren. Heb je ideeën, maar weet je niet goed waar je er mee naar toe moet? Wil je een project starten, maar weet je niet waar je deelnemers kunt vinden? Of zit je verlegen om financiële steun? Schroom niet om ons te benaderen. Alle ideeën en projecten zijn van harte welkom!

Wat willen we?

  • Jongeren de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen
  • Jongeren de mogelijkheid geven om ideeën tot uitvoering te brengen
  • Meer kennis krijgen over biologisch-dynamische landbouw
  • Mensen leren kennen om gedachten mee uit te wisselen

Hoe word je lid van BD-jong?

Lijkt je het leuk om lid te worden van BD-jong, dan schrijf je je in bij de BD-Vereniging. Voor jongeren tot 23 jaar is er een speciaal jongerentarief (dit aangepaste tarief geldt ook voor studenten tot 27 jaar). Vermeld bij je aanmelding dat je daar gebruik van wilt maken!

Voor meer informatie kun je e-mailen naar bdjong@bdvereniging.nl . Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord op je vraag.