Dossier Samenwerken

Lente 2020 verscheen van ons ledenblad Dynamisch Perspectief een nummer met als thema “Samen werken aan vitale landbouw en voeding.” In dit dossier is meer informatie over samenwerken bij elkaar gezet