Welke vragen je in je leven of werk ook tegen komt, vragen over voeding, gezondheid, klimaat en milieu, altijd spelen stoffen daarbij een rol. Hoewel stoffen heel concreet zijn, hebben we ze nauwelijks in het bewustzijn. Kunnen we door een betrokken benadering verbinding krijgen met hun karakter en hun werking in levende organismen, in de bodem, in het menselijk lichaam?

Om met deze vraag verder te komen is ontwikkelingswerk nodig. Wanneer verschillende vakgebieden een inbreng hebben komen we verder, dat is het idee. Vanuit de secties gezondheidszorg, landbouw en natuurwetenschap van de Antroposofische vereniging (AVIN) was in dit kader op 19 maart 2016 een dag georganiseerd rond koolstof en stikstof en de processen waarin deze twee elementen een rol spelen.

De teksten van de zeven voordrachten die daar zijn gehouden zijn nu gebundeld en hieronder beschikbaar als pdf.

Op een volgende studiedag (11 maart 2017) staan waterstof en zuurstof centraal.

koolstof-en-stikstof-studiedag (pdf)