Op Michaëlsdag 29 september 2018 verschijnt een nieuwe uitgave van Dynamisch Perspectief met als thema: ervaringen met de Landbouwcursus van Rudolf Steiner.

Boer Louis Dolmans vertelt over het succesvolle streven naar biodiversiteit op zijn bedrijf Doornik Natuurakkers in Bemmel. Bodemkundige Jan Bokhorst laat zien hoe het leren kennen van het karakter van bijvoorbeeld stikstof en koolstof je een nieuwe weg kan wijzen op het gebied van bodembeheer en bemesting. Dat zijn twee voorbeelden uit de meer dan tien artikelen waarin de praktijk van de biologisch-dynamische landbouw belicht wordt vanuit de basisprincipes die daarvoor in de Landbouwcursus van Rudolf Steiner zijn gegeven.

Komende winter organiseert de BD-Vereniging in samenwerking met Kraaybeekerhof op verschillende boerderijen in Nederland en Vlaanderen weer cursussen over “De landbouw van de toekomst”.

Reacties op dit nummer:

Marij Vanherck schrijft in Dynamisch Perspectief van 2018-3 een mooie verhaal: Dansend leven voor wat echt van binnen klopt. Van een veganistische voeding is zij overgegaan op een vegetarische voeding, zonder vlees, maar met zuivelproducten zoals melk en kaas. Zoals bekend geeft een koe pas melk wanneer zij een kalf heeft gekregen. Als je wel zuivelproducten wilt eten maar geen vlees wat moet er dan met de kalveren gebeuren? Moeten honden of roofdieren zoals leeuwen en tijgers, die in gevangenschap gehouden worden, dat dan maar doen?
Nee, wie zuivel gebruikt dient ook vlees te eten en bij een smakelijk rundvlees gerecht in grote dankbaarheid aan de koe te denken. Dan pas klopt het.

Het is trouwens een prachtige D.P. dit nummer 2018-3, heel inspirerend en balsem voor de ziel, mensen aan het woord met een grote liefde voor al wat leeft.
Adrienne Jonker

Fijn om tegenwoordig themanummers te krijgen waarin mensen hun ervaringen met een bepaald onderwerp belichten. Dat komt in dit nummer over de landbouwcursusnummer bijzonder tot zijn recht!
Pieter van Gurp

DP is goed aangekomen en ik vind dat het een heel mooi samenhangend geheel is geworden, zowel qua inhoud als qua vormgeving, waarvoor mijn complimenten.
Fijn om Oebele zijn visie op en ervaringen met het gebruik van preparaten te lezen!
Het ondersteunen van bijenvolken met turfisolatie klinkt logisch en veelbelovend.
En de visie op het verteren, en wat de mens echt voedt, zet me weer aan het denken. Hier kan ik nog even op kauwen : )
Deze keer kon ik uit ieder onderdeel wel iets halen wat me aansprak en/of waar ik mee verder kan.
Merci voor deze waardevolle, inspirerende editie.
Marij

Hierbij wil ik jullie bedanken voor het nummer van 2018-3.
Een veelheid aan onderwerpen vanuit de praktijk benaderd. En toch samenhangend.
Piet van Veen