Inrichten

Een tuinder geeft een deelnemer op de tuin een riek in zijn handen. Ze vertelt hem hoe hij de wortels uit de grond kan halen. “Dat is een echte riek,” zegt hij, “Ik dacht dat je met iets kleins aan zou komen zetten. Mag ik dat nu zelf doen?” Zijn gezicht straalt, blij zo betrokken te kunnen zijn bij “zijn” tuin.

In de samenleving zien we meer voorbeelden van een grote liefde voor het boerenbedrijf, een hunkering naar te weten hoe het voedsel groeit, waardering voor boeren die burgers bij hun bedrijf betrekken. En toch zuchten veel boeren onder de hoge kosten voor de grond en de lage prijzen voor de producten.

Kennelijk hebben we de samenleving nog niet zo ingericht als we eigenlijk zouden willen. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kan ik mijn eigen bedrijf en contacten zo organiseren dat het floreert? Hoe maak ik als burger een landbouw mogelijk waar ik achter kan staan?

We zijn in de BD-Vereniging een jaar lang met die vragen op pad gegaan. De eerste aanzetten tot een activerend antwoord vind je in deze thema-uitgave. We zijn blij met reacties, aanvullingen en verslagen van geslaagde initiatieven.

Luc Ambagts, beleidsmedewerker BD-Vereniging

De themauitgave kun je hier lezen: dp201801

Tom Saat reageerde op de uitgave met een ingezonden brief: Driegeleding nader bekeken