Stichting Grondbeheer bestaat 40 jaar. Hoe is het ooit begonnen? In haar artikel over BD-Grondbeheer noemde Ellen Winkel de betrokkenheid van Lex Bos bij de oprichting. Vanzelfsprekend waren bij zo’n initiatief meer mensen betrokken.

Lia Copijn wees de redactie op de belangrijke rol die haar vader Wim Schukking daarbij heeft gespeeld. “Graag wil ik het misverstand dat Lex Bos de initiatiefnemer van stichting Grondbeheer zou zijn rechtzetten, hij was het niet, maar wel was dit mijn vader Wim Schukking,” schreef ze aan de redactie. “Mevrouw van Menten zei nog eens: ‘Meneer Schukking u heeft GOUDEN handen!’ als hij weer met een financiële oplossing kwam voor de school [Warmonderhof] en ook voor de BD-Verenging.”


 

We vroegen om een reactie bij schrijfster Ellen Winkel. Zij liet het volgende weten:
Wim Schukking heeft fantastisch werk verricht voor de  biologisch-dynamische beweging. Hij is een van de pioniers die aan  het fundament van de beweging hebben gebouwd. Ik citeer Lex Bos in mijn stuk, omdat hij in 1976 een artikel schreef in Vruchtbare Aarde,  waarin hij mooi beschrijft hoe in die tijd de discussie werd gevoerd  over grond. Ik heb geschreven dat Lex Bos een van de leden was van  een studiegroep en dat de leden van deze studiegroep samen nieuwe  wegen zochten voor een gezonde economie. En dat vanuit die impuls  BD-Grondbeheer is opgericht.

Uit het vele onderzoek dat ik heb  verricht is mij gebleken dat er veel mensen betrokken waren bij het  initiatief om Grondbeheer op te richten. In het artikel geschreven  door Lex Bos, waar ik naar verwijs, staat ook in de wij-vorm  beschreven dat ze een stichting wilden oprichten om grond te beheren.

U schrijft dat uw vader de initiatiefnemer was en in de artikelen die  u heeft meegestuurd staat hij ook als de initiatiefnemer genoemd. Uit  de informatie die ik heb verzameld, blijkt dat er vele  initiatiefnemers bij de oprichting van Grondbeheer betrokken waren,  en dat er niet één initiatiefnemer is aan te wijzen.

Wim Schukking was initiatiefnemer van  Biogrond en oprichter van BD-Grondbeheer. Er staat dat hij werd  gevraagd een stichting op te richten die BD-landbouwgrond zou kopen. Als hij door anderen werd gevraagd, dan was hij dus niet de enige  initiatiefnemer. Hij zat ook niet in het oprichtingsbestuur of in de  eerste Raad van Toezicht van Grondbeheer.

Wim Schiukking heeft in de  beginjaren van BD-Grondbeheer zeker zeer belangrijk werk gedaan voor  de stichting en daar zijn de huidige bestuurders nog altijd dankbaar voor.


 

Lia stuurde ons ook het volgende artikel over haar vader: WimSchukking-BDGrondbeheer  (pdf)


 

Piet van IJzendoorn – een van de eerste boeren die met Zonnehoeve – gebruik kon maken van het werk van Stichting Grondbeheer stuurde het volgende bericht:

Mijn ervaring met st Grondbeheer beginnen rond 1979- 1980. Stichting Grondbeheer/Zonnehoeve hebben, na een intensieve lobby, een pacht contract per 1 nov 1981 gekregen. Met Wim hebben we actie gevoerd, om bij RIJP (Rijksdiens IJsselmeer Polders), Domeinen, een bijzondere uitgifte voor biologisch-dynamische landbouw te realiseren. Daarvoor was een bijzondere constructie voor nodig, die een waarborg is voor zekerstelling BD beheer van de pacht grond van Domeinen. Dat is een combinatie van Stichting Grondbeheer/Zonnehoeve geworden, waarbij Wim aanvullende contracten met Zonnehoeve heeft opgesteld.

Voor mijn gevoel en zover ik kan nagaan “was“ Wim Stichting Grondebeheer, met anderen heb ik in die tijd geen contact gehad. Na Wim heeft Wolfgang Albrecht korte tijd dit overgenomen, maar algauw was Wim weer actief om orde op zaken te stellen.

Met Wim ben ik daarna actief geweest om het tweede BD bedrijf bij RIJP, Domeinen, voor BD landbouw te verwerven. Dit is gelukt. Piet van Andel samen met Stichting Grondbeheer hebben, ik dacht in 1987, een pacht contract gekregen, waarbij in tegenstelling tot bij Zonnehoeve, een aantal hectares gekocht zijn door Stichting Grondbeheer. Daar weet in verder niet zoveel meer van. Op de jaarvergadering 1 juni 1991 is Wim uit bestuur Stichting Grondbeheer getreden, en hebben we, een monument op Zonnehoeve geplaatst.

Wim heb ik als een zeer fijn mens ervaren, altijd correct, vriendelijk, toegewijd, fijn om mee samen te werken en niet belast met een groot ego. Ik denk nog vaak aan hem. Hierbij wil ook zijn naasten bedanken.

Zonnegroet, Piet van Ijzendoorn


 

Bart Jan Krouwel – collega van Wim bij de Triodosbank – liet aan Ellen Winkel en Lia Copijn het volgende weten:

Het is uiteraard erg jammer, dat vele van de genoemde personen rondom het begin van de Stichting Grondbeheer BD Landbouw helaas niet meer ‘onder ons’ zijn…….. Dan hadden we het hen zelf nog eens kunnen vragen!

Wat ik als directe Triodos-collega van Wim Schukking weet, is het volgende:

  • ook ik was nauw betrokken bij het tot stand komen van de Stichting Grondbeheer, maar dan vooral als ‘klankbord’ voor Wim;
  • er waren vele personen, vanuit verschillende invalshoeken/achtergronden, die ‘meedachten’ en het belangrijk vonden, dat er ‘zoiets’ als een ‘grondbank’ kwam…….;
  • MAAR: het is voor mij ‘ontegenzeggelijk’, dat niemand anders dan Wim Schukking gezien moet worden als de ‘geestelijk vader en realisator’ van de Stichting Grondbeheer BD Landbouw!! Alle eer komt hem toe, dat deze Stichting überhaupt tot stand is gekomen. Ook hij heeft de eerste schenkingen ‘binnengehaald’ om tot de eerste grondaankopen te hebben kunnen komen!
  • en ja, dat jij [Ellen Winkel] “vaker tegenstrijdige bronnen bent tegengekomen”, verbaast mij niet: ‘succes heeft vaak achteraf ineens meerdere vaders’…….. (ook in antroposofische kringen….!).

Ik hoop, dat deze reactie op jouw vraag aan mij je nog wat verder helpt om ‘deze discussie te kunnen sluiten’…………..

Met hartelijke groet,

Bart Jan.