De meest recente nummers van het tijdschrift Dynamisch Perspectief waren: 2018-1, Leven doorgeven, over de landbouw als inspiratie voor een menselijke samenleving en 2018-2 over BD-Jong. De afleveringen van het ledentijdschrift van de BD-Vereniging worden meer en meer thema-nummers.  Dat is een versterking van een beweging die ook al onder voormalig hoofdredacteur Ellen Winkel was ingezet, met nummers over de koe, BD wereldwijd etc.

We hebben als bestuur gekozen voor themanummers omdat we teruggegaan zijn van 6 naar 4 nummers, en dan is het  lastiger om actueel te zijn met agenda-achtige zaken. Actuele zaken  willen we in de digitale communicatie, zoals de website en e-mail nieuwsbrief en verspreiden. Geef daarom je mailadres door aan bureau@bdvereniging.nl, dan ontvang je ook de actuele informatie.

Daarnaast hebben we ervoor gekozen om ons ledenblad in te zetten voor de  verbinding tussen de leden, en om leden te activeren. Dat betekent  dat we niet meer een hoofdredactrice hebben die met de redactie  bepaalt waar het komende nummer over gaat. Maar dat we switchen naar een andere werkwijze. We hebben nu een bladmanager – Loes van Loenen –  die niet zelf schrijft, maar die leden en betrokkenen gaat  enthousiasmeren en helpen om een nummer vorm te geven. Per nummer kan een  gastredacteur aan de gang met een drive voor  een bepaald onderwerp. Die gastredacteur mag zelf (of als groep van gastredacteuren) suggesties doen voor  artikelen, mensen om te interviewen, mensen die iets kunnen schrijven.

We hopen zo  de activiteiten, onderzoeken en dingen die de leden doen naar boven te krijgen en de leden te verbinden. Zo krijgen we  bijvoorbeeld een nummer over landbouw en zorg, over grondprijs en  toegang tot grond of over ecologie en landschap. We weten van andere bladen dat dit goed kan werken.

Samengevat: Wij hebben als bestuur de beleidskeuze gemaakt om te gaan werken met  thema-nummers waarin de leden die iets doen met dat thema naar voren komen. En we hebben de keuze gemaakt om te gaan werken met actieve  leden die iets te vertellen hebben in/met het ledenblad. En we willen actuele zaken meer en sneller via digitale media doen. Dat geeft hopelijk  verdieping en tegelijk verbinding, omdat leden dan ook van elkaar  weten wat ze doen.

Uiteraard houden we de mooie opmaak, de concrete schrijfstijl en de andere sterke punten van Dynamisch Perspectief in stand. Wij merken dat verbinden en verdiepen zo geen tegenstelling is, maar elkaar juist versterkt. Want we zien ook dat de BD-beweging flink kan en gaat groeien en daarom willen we graag laten zien wat  BD’ers met hun principes doen. Dat verhaal vertellen we in ons ledenblad. Al doende zullen we ervaring met deze werkwijze verzamelen.

Heb je goede ideeën en wil je bijdragen aan het tijdschrift van de BD-Vereniging? Neem dan de moeite om iets van je gedachten op papier  te zetten. Ook willen we je van harte uitnodigen om deel te nemen  aan de (gast)redactie en (gast)redactielid te worden. Of om een keer als gasthoofdredacteur voor een  themanummer de suggesties te doen voor inhoud en interviews. Reacties hiervoor kun je richten aan loes@bdvereniging.nl.