Het nieuwe boek ‘Wonderen van ontwikkeling’ van Jan Diek van Mansvelt ligt op dit moment bij de uitgever. Als alles meezit, presenteert hij het op 10 juni in De Vrije School Zeist om 19.30. Bekijk daarvoor de agenda van de BD-Vereniging.

‘Wonderen van ontwikkeling’ gaat vooral over de ontwikkelingsprocessen in de levenscyclus van planten, die ik fenomenologisch benader met véél bijzonder fraaie illustraties van Gerda ‘Fingerprint’ Peters. Vanuit die planten-levenscyclus kijk ik vervolgens naar overeenkomstige patronen in de menselijke biografie en tenslotte naar het verloop van de verwerkelijking van projecten.

Het boek is bedoeld om oog te krijgen voor het verloop van levensprocessen, en daarmee ook aan de ontwikkeling van een levend denken. Het levert een bijdrage aan een levensvriendelijk denken.

Het boek is nuttig voor iedereen die zich voor mens en natuur interesseert: van de hoogste VWO klassen en studenten HBO en Universiteit – in land-en-tuinbouw, opvoedkunde en humane gezondheid. Maar ook voor ‘leken’ met belangstelling voor biologie en filosofie. Omdat we de natuur behandelen vanuit het beeld dat we ons van haar gevormd hebben is het boek hoogst actueel.

Gerda Peters van Fingerprint, ook de ontwerper van ons ledenblad Dynamisch Perspectief, tekende de originele illustraties. Ellen Winkel en Lili Chavannes hebben de teksten geredigeerd. Willem Beekman was de voornaamste inhoudelijk adviseur. Jaap van de Wal en Guus van der Bie steunden me met embryologische en anatomische vakkennis. En verder dank ik tal van personen en instellingen voor hun inspiratie, voorbeelden en vragen.

Uitgeverij Van Warven in Kampen, geleid door Rinus van Warven, geeft het boek uit.

Crowdfunding

Dezer dagen moeten schrijvers die nog geen bestseller op hun naam hebben, alles zelf betalen. Uitgevers zijn vooral bemiddelaars die helpen bij de professionele verspreiding van het boek. Illustratie en vormgeving, redactie en uitgeven samen kosten meer dan € 12.000 euro. Zouden jullie mij willen helpen die te bekostigen? Elke bijdrage is héél welkom. Mijn banknummer is NL 86 TRIO 0781 5005 24. Als je er bij zet ‘Het Wonder’ herken ik de schenking.

Bij voorbaat veel dank en hartelijke groet,

Jan Diek van Mansvelt

P.S. Voor de geplande vertalingen (Engels, Duist en Russisch) hebben zich Peter Goedings (DE), Jan Kees Saltet (UK) en Natasha Kalugina (RU) bereid verklaard. De kosten daarvoor ga ik later apart werven.