Nog een stapje verder dan biologische landbouw… dat wist je al, maar wat is biodynamische landbouw nu eigenlijk precies? Met deze handige brochure kun je je snel even inlezen.

Jan Saal beschrijft hierin helder en stapsgewijs wat de kernpunten van de biodynamische landbouw zijn. Hij doet dat aan de hand van praktische thema’s zoals het werken met kosmische krachten en maanstanden, de integriteit van mens en dier, het gebruik van preparaten, bemesting, compostering en onkruidbestrijding. Maar hij geeft ook uitleg over abstractere zaken als de verschillende lagen van een organisme en de relatie tussen biodynamische landbouw en economie. En waardoor is de voedingskwaliteit van biologisch-dynamische producten nu eigenlijk groter dan die van producten uit de reguliere landbouw?

Het boekje sluit af met een voordracht van Rudolf Steiner over houtsap, cambium en levenssap, die weliswaar niet in zijn landbouwcursus is opgenomen, maar wel een goed beeld geeft van de manier van denken over planten die aan de landbouwcursus ten grondslag ligt.

Jan J.C. Saal. Biodynamische landbouw – gezonde voeding als bron van levenskracht. Gezichtspunten nr. 53. Centrum Sociale Gezondheidszorg. € 3,- excl. verzendkosten. Bestellen via gezichtspunten.nl