Dynamisch Perspectief

Alle leden ontvangen vier keer per jaar het ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding: Dynamisch Perspectief. Elke aflevering behandelt een thema van de biologisch-dynamische landbouw.

Leden krijgen het blad gratis thuisgestuurd! De reeds verschenen nummers (vanaf 2002) zijn op de website te lezen. De redactie is bereikbaar via redactie@bdvereniging.nl.

Jaarverslagen

Publicaties

Boeken over biodynamische landbouw kun je bestellen via de webshop van de Beersche Hoeve. Hier kun je ook nummers van Dynamisch Perspectief bestellen. Online publicaties zijn hieronder te lezen.

Online publicaties

Met Dynamisch Perspectief bereik je meer dan 5.000 mensen met een gemotiveerde aandacht voor biologisch-dynamische landbouw en voeding.

Neem contact op met hoofdredacteur Ellen Winkel via redactie@bdvereniging.nl

De redactie van Dynamisch Perspectief bestaat uit Ellen Winkel (hoofdredacteur), Hetty Bruins, Gineke de Graaf, Afke Huitema, Lisanna Lambrechtsen, Jorien Quirijnen. Bij elk themanummer kun je als themaredacteur of als schrijver voor dat nummer met de redactie meewerken.

Neem contact op met de redactie via redactie@bdvereniging.nl als je aan een bepaald thema wilt meewerken.

In het online-archief vind je alle  nummers van Dynamisch Perspectief sinds 2002, met daarbij de jaarverslagen van de BD-Vereniging. In het verenigings-kantoor in Driebergen zijn op verzoek oudere nummers in te zien.