Grondbewerkingstijden zon en maan perioden voor akkerbouw en grove tuinbouw

Advies voor akkerbouw en tuinbouwbedrijven met maximaal ca. 8 gewassen. Speciaal aanbevolen voor aardappel of zaadgewassen vermeerderaars en hun afnemers. In de presentatie kijken we naar het elementaire gewassensysteem waarmee gewerkt wordt, elementaire vruchtwisseling, gerelateerde grondbewerkingsperioden, bereikte resultaten, werkwijze en advies mogelijkheden.

Een uitgebreide versie van dit artikel is als pdf beschikbaar:
Artikel Hans Bruinsma BD Winterconferentie 2019

Het elementaire gewassensysteem is een landbouwculturele gewasordening die de relatie tot de natuur en kosmos aangeeft. Hierdoor is een betere afstemming van de gewassen op die omgeving mogelijk. Op dit moment wordt hierin advies aangeboden voor biologische akkerbouw- en grove tuinbouwbedrijven, zowel starters als bestaande bedrijven die het idee hebben dat er meer bereikt kan worden, bv. met variëteiten en rassen keus.

In ons advies zetten we eerst de gewassen zo optimaal mogelijk in hun elementaire vruchtwisseling. Dit gebeurt op basis van de elementaire groeiwijze van de gewasgroepen waartoe producten behoren, de groeiwijze van de producten zelf en indien vastgelegd ook van de variëteiten. Hiermee kunnen bedrijven gemiddeld ca. 10-20% opbrengstverbetering behalen. Soms wordt hierbij een alternatief gewas voorgesteld die de vruchtwisseling verbetert.

Is een vruchtwisseling volgorde gekozen, dan wordt vervolgens een jaarschema voor te gebruiken grondbewerkingsperioden opgesteld, ook op basis van het elementaire gewassensysteem, opnieuw voor ca. 10-20% opbrengstverbetering. Altijd in overleg om vruchtwisseling en grondbewerkingstijden zo optimaal mogelijk op de bedrijfsmogelijkheden af te stemmen. Aansluitend kan een teler daarmee aan de slag, waarbij we één tot drie jaar lang kijken hoe de geplande grondbewerkingsperioden benut worden. Op basis van de uiteindelijke uitvoering kunnen daarbij best passende overige variëteiten en rassen gekozen worden; opnieuw op basis van hun elementaire groeiwijze.

Deze werkwijze is veel efficiënter, goedkoper en meer rendabel dan het testen van variëteiten en rassen zonder op hun elementaire groeiwijze te letten en zonder eerst de vruchtwisseling en grondbewerkingstijden te ordenen. De voorgestelde advisering geeft daarmee in vergelijking een drievoudige verbetering van de groeiwijze (kwaliteit) en gewasgezondheid, met naar schatting in totaal gemiddeld ca. 30% bruto tot 60% netto opbrengst verbetering.

De elementaire gewasordening omvat 4 groeiwijzen die te versterken zijn door selectieve grondbewerking in 3 x 4 Maan perioden en 4 groeiwijzen die te versterken zijn door selectieve grondbewerking in 3 x 4 Zon perioden. De 4 x 4 = 16 gecombineerde elementaire groeiwijzen zijn aanwezig op de niveaus van 16 gewasgroepen, 16 producten per gewasgroep, 16 productvarianten (variëteiten) per product en 16 gewasvarianten (ras typen) per productvariant.

Hiermee kan de vruchtwisseling, bodemchemie en daarmee de groeiwijze, gezondheid en opbrengst van de gewassen op al deze niveaus verbeterd worden. Dit is een 8-voudige uitbreiding op het Thun systeem en een ontbrekende schakel in de Westerse landbouwkennis. Het voorkomt problemen die niet altijd langs andere weg te voorkomen zijn, zoals schimmelziekten – ook Phytophthora, Rhizoctonia, schurft, knolvoet, insectenaantasting – ook bij uien, trips, misgroei, groeiblokkades, gewas opkomst en houdbaarheid problemen.

Aanmelden voor de winterconferentie Landbouw en Kosmos, Dronten

Alles over de winterconferentie 2019