Introductie

Annet Cranendonk: Mens en kosmos, Eurithmie

Korte Presentaties

De ruimte beleven
Luc Ambagts: Fysieke ruimte en etherruimte
Met projectieve meetkunde kan je de ruimte zowel vanuit het centrum als vanuit de periferie beleven. Dat biedt een kader om kosmische en aardse krachten een plaats te geven.

Martin van der Meulen: De Oloïde als driedimensionale lemniscaat
De oloïde maakt als omstulpingslichaam de verbinding van de verste uithoeken van de ruimte met de aardse materie beleefbaar. Een kennismaking met de oloïde brengt je in contact met de harmoniserende werking ervan.

Planeten
Ruud Hendriks: De kosmos is niet ver weg, we eten hem dagelijks
Planeten staan technisch gesproken een heel eind van ons vandaan. Hun werking is echter in ons dagelijks leven best concreet te maken. Dat doen we praktisch met het bereiden en inzetten van preparaten. Op de winterconferentie halen we aan de hand van voorbeelden de planeten onze leef- en voedingswereld binnen.

Petra Essink: Planetenpoëzie van bomen en granen
De plantenwereld spreekt in de taal van de sterren en planeten. Voedingsplanten doen dat ook, maar hoe dan? En hoe werkt hun expressie door in onze vertering? Om daar een beetje gevoel voor te krijgen gaan we ons via een poëtisch rollenspel oefenen in die taal. Voorkennis niet vereist, wel de bereidheid je in te leven in een boom of een graanplant, en vandaaruit voor te dragen uit een oude orakeltekst.

Werken met eigen ervaringen
Jan Weijsenfeld: De mens en zijn natuur
Een verkenning aan de hand van de 4 elementen naar je eigen handelen in de dagelijkse praktijk van de biodynamische landbouw. Wanneer ben je zelf in staat er voor te zorgen dat je bodem, je gewassen, jouw dieren zich in hun element voelen. En hoe herken ik belangrijke momenten als ontwikkeling voor mijn bedrijf.

Harry van Trotsenburg: De bewegingen in de Kosmos ervaren
Bij de jaarbeweging van de Zon passen de begrippen groeien en verwelken. De groei van het voorjaar, de bloei van de lente en zaadzetting van de zomer worden onvermijdelijk gevolgd door verwelking in de herfst. Dat is wat we aan de plant maar ook aan de mens kunnen waarnemen. Kunnen we dat ook tot in ons voelen brengen?

Jaarverloop en biografie
Jaap Gorter: Het jaarverloop en de weekspreuken, een weg tot zelfkennis
Op zorgboerderij Naoberhoeve lezen we elke dag de weekspreuk. Eens per week spreken we daar samen over voor we overgaan naar de nieuwe spreuk. Een weg tot zelfkennis doemt op tussen beleving en beschouwing.

Willem Hendriks: Astronomie in het licht van de antroposofie, een kennismaking met de vertaalde Rundschreiben van Elisabeth Vreede.
Vanuit een eenvoudige technische beschouwing van de fenomenen, zoals verduisteringen, kometen, de ritmen van hemellichamen e.d., laat Elisabeth Vreede je de ritmen, de levendigheid en het leven daarin ervaren; en vandaar het wezenlijke dat schuilgaat achter het fenomenen en de wezens in de geestelijke wereld die daarmee verbonden zijn.

Lange presentaties/werkgroepen

Carmencita de Ruiter: De zaaikalender en de kwaliteiten van planeten en dierenriem
De zaaikalender kan een hulpmiddel en stimulans zijn om je te verdiepen in de wereld van sterren en planeten en de geestelijke krachten die hierin werkzaam zijn. We gaan na een korte introductie over alle facetten van de zaaikalender op zoek naar de kwaliteiten van de planeten en de dierenriem en bekijken hoe je dit praktisch in kunt zetten bij je werkzaamheden in je tuin en op het land.

Gerhard Jannink: De invloed van de maan en planeten op de plantengroei.
Een proef van 100 dagen rogge zaaien, laat zien dat het zaaimoment heel belangrijk is. Zaaisels die later zijn gezaaid kunnen vitaler zijn, dan eerdere zaaisels. Het moment dat planten daadwerkelijk groeien is vrij kort. Het juiste zaaimoment brengt een gezonder gewas teweeg.

Hans Bruinsma: Grondbewerkingstijden: zon en maan perioden voor akkerbouw en grove tuinbouw
Hoe richt je de vruchtwisseling in en kies je grondbewerkingstijden zodat je gewassen zich het best ontwikkelen? Hoe kies je daarbij variëteiten en rassen zodat ook die het best renderen? We kijken naar het elementaire gewassensysteem waarmee gewerkt wordt, elementaire vruchtwisseling, te gebruiken grondbewerkingsperioden, bereikte resultaten, de werkwijze en advies mogelijkheden.

Michiel Rietveld: De Kosmos als UI
In 8 schillen, waar de Landbouw en de boer (m/v) centraal staan, gaan we al pellend naar de betekenis van de Kosmos op zoek. Zo zullen we eindigen bij de diepste achtergronden van de Landbouw, de essentie, van een werken aan de Aarde.

Aanmelden winterconferentie 2019 Dronten

Alles over de winterconferentie 2019