Duurzaam denken en doen volgens Bart Jan Krouwel, Herman Wijffels, Jacqueline Cramer, Sharon Dijksma en vele anderen onder wie de huidige CEO van Triodos Bank Peter Blom, de voormalige directeur van MVO Nederland, Willem Lageweg, de grondlegger van het concept Positieve Gezondheid Machteld Huber en een van de eerste zorgboeren, Derk Klein Bramel.

Energietransitie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheid: je hoort niet anders meer en je kunt er niet meer omheen. Niet als overheid, niet als bedrijf en niet als burger. Maar hoe is dat zo gekomen? Wat is er de afgelopen 40 jaar gedaan en bereikt op dit gebied? Hoe ontwikkelde duurzaamheid zich in Nederland en wie hebben daar aan bijgedragen? Wat was hun drijfveer? Hun visie?

In dit boek delen meer dan 20 duurzame denkers en doeners, onder wie velen die jarenlang in de duurzame top 100 stonden, hun ervaringen met en visie op 40 jaar duurzaamheid en MVO in Nederland, met name in bankieren, landbouw en zorg. Het is een geschiedenisboek met persoonlijke verhalen waarin het ‘waarom’ en het ‘hoe’ centraal staan.

Bart Jan Krouwel was in 1980 een van de twee eerste directeuren van Triodos Bank. Hij heeft een stempel gezet op de ontwikkeling van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland. Hij stond als pionier aan de wieg van enkele grote veranderingen in onder meer het bank- en verzekeringswezen, de gezondheidszorg en de (zorg)landbouw.

Voor dit boek heeft Bart Jan meer dan twintig mensen, met wie hij heeft samengewerkt en die hij bewondert, uitgenodigd om te reflecteren op hun kijk op duurzaamheid. Zij vertellen hoe ze hebben gestreden voor een meer duurzame samenleving. Dit boek gaat over verantwoordelijkheid nemen in het zorgen voor elkaar en de aarde en over ethisch verantwoord handelen. Het beschrijft kleine successen die uiteindelijk een groot verschil kunnen maken. En hoe je, als je wilt, altijd een omweg vindt om iets onmogelijks mogelijk te maken.

De netto opbrengst van dit boek wordt gedoneerd aan Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg.

Hard cover boek
270 pagina’s
€ 20,00

Bart Jan Krouwel is gepensioneerd, maar strijdt nog altijd dagelijks voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord gedrag. Hij adviseert en begeleidt (vooral jonge) ondernemers op deze gebieden.
Hij is momenteel:
– voorzitter Raad van Commissarissen Funs Skjinne Fryske Enerzjy B.V.;
– voorzitter landelijk bestuur Water Natuurlijk;
– voorzitter Gemeentelijk Sociale Raad Montferland;
– voorzitter Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal;
– voorzitter Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek;
– penningmeester Stichting Groentetuin t.b.v. Voedselbank Montferland;