Schenken aan de BD-Vereniging

Onderstaande brief hebben we onlangs aan alle leden en andere relaties van de BD-Vereniging gestuurd.

Schenken aan de BD-Vereniging kan via

NL77TRIO 0212188771 t.n.v. Ver voor bd-landbouw

De BD-Vereniging is erkend als ANBI

foto: schenkgeld workshop van schenkgeld.org (D)

———————————————————————————-

Beste leden en belangstellenden van de BD-Vereniging,

Leven Doorgeven – Landbouw als inspiratie voor de samenleving, met dit motto werken Derk Klein Bramel en Marion Schoenmakers aan de voorbereidingen voor de Winterconferentie. Onderdeel van die voorbereidingen is de verzameling van artikelen rond dit thema op bdvereniging.nl. In maart zal een selectie daaruit als het eerstvolgende nummer van Dynamisch Perspectief verschijnen.

Met deze activiteiten werken we door aan het proces dat we met het herfstcongres zijn gestart: wegen vinden om de pioniersbijdrage die we met elkaar met de biologisch-dynamische landbouw leveren te versterken.

Met een verbeterde website, door samenwerking met partners als Stichting Demeter, Kraaybeekerhof en Warmonderhof werken we aan de zichtbaarheid van de vereniging.  Dat doen we ook door onze stem te laten horen in het landbouwbeleid, in een alliantie met o.a. Millieudefensie, Transitiecoalitie Voedsel en Werkgroep Gondgebonden Landbouw.

De groei met ruim 100 leden dit jaar laat zien dat de BD-Vereniging steeds beter bij een nieuwe groep mensen in beeld komt. Ook die groei willen we graag versterken. Dan kunnen we nog beter zorgen voor al onze vaste activiteiten.

Voor het komende jaar doen we graag nog een stap extra. We willen we ons richten op:

  • Jongeren betrekken bij de BD-Vereniging, door gerichte communicatie, ook in digitale vorm;
  • Starters in de BD-landbouw op weg helpen en begeleiden i.s.m. Landgilde.nl;
  • Nieuwe verbindingen leggen tussen boeren, handelaren, winkeliers en klanten in het project ‘Collegiale Keten’;
  • Met korte cursussen en studiedagen het opleidingsaanbod verbreden in samenwerking met Kraaybeekerhof.

Om deze activiteiten mogelijk te maken vragen wij je steun d.m.v. een kleine of grote gift. Daardoor krijgen we de inkomsten bij elkaar die deze stap mogelijk maken.

Samen maken we het werk van de BD-Vereniging mogelijk. Help je mee??

Elke gift is welkom op

NL77TRIO 0212188771 t.n.v. Ver voor bd-landbouw

Hartelijk dank namens het bestuur, alle medewerkers en actieve leden,

Fijne kerstdagen en een vruchtbaar 2018 gewenst!

Maria van Boxtel, penningmeester