We vroegen je tot uiterlijk 1 juni 2020 je reactie te geven op het jaarverslag 2019. Die reacties zijn inmiddels binnen. Je kunt de reacties en de conclusies binnenkort hier lezen.

Lees het Jaarverslag 2019 digitaal. (download, pdf)

Alle berichten over het jaarverslag 2019 bij elkaar.


hieronder staat nog de oorspronkelijke uitnodiging om te reageren.

Hoe organiseer je een Algemene ledenvergadering als je niet zeker weet of je als groep bij elkaar mag komen? Voor die vraag zag het bestuur zich gesteld bij het schrijven van het jaarverslag. Statutair is het bestuur verplicht uiterlijk in juni met de leden te spreken over “het gevoerde beleid … en de staat van baten en lasten”. We kunnen terugkijken op rijke ontmoetingen – met elkaar en met de BD-landbouw – op de jaardagen die we daartoe samen met Stichting Grondbeheer hebben gehouden. Deze keer zal het noodgedwongen anders gaan. Het bestuur heeft besloten de fysieke bijeenkomst van de jaardag uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum. We willen je wel vragen nu te reageren op het jaarverslag: kun je instemmen met de jaarrekening, de aangepaste begroting 2020 en de begroting van 2021?

Wat het bestuur betreft zijn er enkele wijzigingen. Maria van Boxtel treedt af als bestuurslid, ze heeft haar maximale twee termijnen volgemaakt. Eelco Schaap heeft wegens langer verblijf in Portugal zich teruggetrokken als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit: Maria van Inckmann – van Gaalen (voorzitter en secretaris), Marteniek Bierman (vice-voorzitter, penningmeester), Martha Bruning (lid). We zijn in gesprek met aanvullende bestuurskandidaten.