Hoe organiseer je een Algemene ledenvergadering als je niet zeker weet of je als groep bij elkaar mag komen? Voor die vraag zag het bestuur zich gesteld bij het schrijven van het jaarverslag. Statutair is het bestuur verplicht uiterlijk in juni met de leden te spreken over “het gevoerde beleid … en de staat van baten en lasten”. We kunnen terugkijken op rijke ontmoetingen – met elkaar en met de BD-landbouw – op de jaardagen die we daartoe samen met Stichting Grondbeheer hebben gehouden. Deze keer zal het noodgedwongen anders gaan. Het bestuur heeft besloten de fysieke bijeenkomst van de jaardag uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum. We willen je wel vragen nu te reageren op het jaarverslag: kun je instemmen met de jaarrekening, de aangepaste begroting 2020 en de begroting van 2021?

Wat het bestuur betreft zijn er enkele wijzigingen. Maria van Boxtel treedt af als bestuurslid, ze heeft haar maximale twee termijnen volgemaakt. Eelco Schaap heeft wegens langer verblijf in Portugal zich teruggetrokken als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit: Maria van Inckmann – van Gaalen (voorzitter en secretaris), Marteniek Bierman (vice-voorzitter, penningmeester), Martha Bruning (lid). We zijn in gesprek met aanvullende bestuurskandidaten.

Lees het Jaarverslag 2019 digitaal.

Geef je opmerkingen uiterlijk 1 juni via het contactformulier aan ons door. Als je reactie een bezwaar inhoudt, dan horen we graag wat je als alternatief voorstelt. Via de e-mail nieuwsbrief en website zullen we een samenvatting van de reacties en de conclusies daaruit terug laten horen.