Met een periodieke schenking profiteert u volledig van de fiscale voordelen voor giften aan goede doelen. Een periodieke schenking kunt u namelijk jaarlijks zonder drempel opgeven als aftrekpost. Afhankelijk van uw belastingtarief bespaart u daarmee 16%-52% of kunt u een hoger bedrag schenken, zonder dat het u zelf meer kost. Kijk maar:

Wat kost het u? De BD-Vereniging krijgt: Teruggave belastingdienst aan u
Periodieke schenking* € 100,- € 142,- € 42,-
Gewone schenking € 100,- € 100,- 0

*Dit voorbeeld rekent met een belastingtarief van 42%.

Periodiek schenken is heel eenvoudig. U hoeft alleen een schriftelijke overeenkomst in te vullen en te ondertekenen; dat is uw bewijs voor de belastingdienst. De enige voorwaarde is dat u jaarlijks een vast bedrag schenkt gedurende een periode van 5 jaar of langer. De schenkingsovereenkomst kan zonder fiscale gevolgen worden stopgezet bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid of overlijden. Voor een periodieke schenking aan de BD-Vereniging geldt een minimumbedrag van 25 euro per jaar.

Wilt u gebruik maken van periodiek schenken? Neem dan contact op met de administratie van de BD-Vereniging via bureau@bdvereniging.nl of 0850-609044.