Circa 150 nationale en internationale maatschappelijke organisaties uit 27 Europese landen hebben een open brief gestuurd aan Frans Timmermans. Hierin roepen ze de vice-voorzitter van de Europese Commissie op om te voorkomen dat nieuwe GMO technieken als CRIPR Cas straks niet meer onder de bestaande GMO wetgeving vallen. In 2018 heeft het Europese Hof van Justitie verklaard dat deze nieuwe technieken wel onder GMO-regelgeving horen te vallen, maar er is nu – juist ook vanuit Nederland – een heel actieve lobby om dit te omzeilen. GMO’s zijn in Europa niet verboden, maar wel onderhavig aan strenge regelgeving en labelingsplicht. Om die reden heeft de levensmiddelenindustrie er tot nog toe van afgezien.

De lobbykracht is dusdanig sterk dat er ook een krachtig tegengeluid nodig is. We moeten voorkomen dat de burger door de lobbyisten gaat denken dat het een veilige en onschuldige techniek is. Los van het veiligheidsvraagstuk is het hoe dan ook een stap in het instandhouden van het bestaande systeem en de bestaande afhankelijkheidsrelaties en machtsverhoudingen.

De BD-Vereniging is mede-ondertekenaar van de brief.

Lees de open brief hier.