De wintermaanden zijn de maanden om je te verdiepen en je ‘bagage’ te verzamelen voor het komende jaar. Je kunt je nu nog opgeven voor een van de cursussen over de Landbouwcursus van Rudolf Steiner. Kijk voor plaatsen en data op: de-landbouwcursus

Ook het thema van de Winterconferentie 2019 is bekend : Landbouw en Kosmos. Vrijdag 15 februari 2019 op Warmonderhof in Dronten. Lees hier de themabeschrijving en de programmaopzet. Wil je zelf een bijdrage aan dit thema leveren, neem dan contact op via luc@bdvereniging.nl

Dat veel leden actief zijn met het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten mag blijken uit deze nieuwsbrief. Met daarin aandacht voor:
CO2 compensatie
Groei en bloei van bomen als bijzondere planten
B(D)-Erf en karweitje
10 jaar biologische moestuincursussen
“Kosmofonie” voor plant en landschap
Seminar met Ralf Rössner
Barstensvol Leven 2019
Symposium Integrale veerkracht
CSA-conferentie 2018

———————————————————————

CO2 compensatie
Naar aanleiding van een discussie over CO2 compensatie schreef smid Erik ons het volgende:  Aanleiding om me in dit vraagstuk is de vraag: hoe kan ik met mijn bedrijfje verschil maken? Ik ben kunstenaar/smid, verstook voor eigen werk en workshops jaarlijks een aardig gewicht aan steenkool. Hoe kan ik die uitstoot compenseren? Dat bracht me op het idee: als ik de BD landbouw steun voor het bedrag dat staat voor CO2 compensatie (bijv. via Stichting Grondbeheer), dan draag ik dubbel bij: aan een gezonde aarde én de productie van gezond voedsel.
Ik ben dat plan voor mijn smidse verder aan het uitwerken.
———————————————————————

Groei en bloei van bomen als bijzondere planten, elk op hun eigen wijze
Hoe verschijnen ze aan ons, door het jaar heen en in hun levenscycli? En hoe zien wij ze, hoe ‘eikig’ of ‘sparrig’ blijken wij zelf? Of juist ‘beukig’ of ‘berkig’? Vergelijkenderwijs ontdekken we verwantschappen. Tussen de planten onderling. Maar ook tussen hen en ons. Fenomenologisch zoeken we naar het wezenlijke.
Op 10 zondagochtenden, van 20 januari tot 17 november 2019, geven Rien van den Berg en Jan Diek van Mansvelt, op Kraaybeekerhof opnieuw de cursus ‘fenomenologie van bomen in het plantenrijk’.
Voor (ook beginnende) boomkenners en -liefhebbers.
Nadere informatie over data en kosten: jandiek@vanmansvelt.nl 06-456-101-69.
———————————————————————

B(D)-Erf en karweitje
Hans-Piet van Sprang en Maria Rijksen zijn beiden met (pre)- pensioen en willen zich zinvol inzetten voor de BD-landbouw. Dat doen ze vanuit hun betrokkenheid met aarde, BD-landbouw en de mensen die erin werken. Op vraag komen ze op BD-bedrijven werken:  kleine klusjes en karweitjes, ordenen (van administratie), opruimen, schilderen, naald en draad werk,  structuur geven aan opruimprocessen, timmerwerk. Dit alles op vrijwillige basis!
Lees verder op: bdvereniging.nl/bdlandbouw/bd-erf-en-karweitje
———————————————————————

10 jaar biologische moestuincursussen
In 2019 is het precies 10 jaar geleden dat Alma Huisken begon met het geven van Biologische Moestuincurussen. Ze vindt het nog steeds zo leuk dat ze helemaal geen einde voorziet! Niet wat betreft haar eigen inzet en plezier, noch wat betreft interesse vanuit het publiek. Werkend in kleine groepjes heeft ze in de afgelopen 10 jaar tenminste 500 deelnemers lekker enthousiast kunnen maken voor biologisch telen.
Lees verder op: bdvereniging.nl/bdlandbouw/10-jaar-biologische-moestuincursussen-alma-huisken
———————————————————————

“Kosmofonie” voor plant en landschap
Robert de Haan geeft een cursus van drie blokken over vitalisering en gezondmaking van plantenwereld en landschap, en kwaliteitsverbetering van voedingsgewassen door gerichte aanwending van de 4 natuurlijke elementen, de 7 klassieke planeten, de 12 dierenriemkrachten, d.m.v. gerelateerde muzikale en spraakelementen.
Te houden in het midden van het land vanaf begin 2019.
Voor inlichtingen en aanvraag folder: 06 – 13 15 35 13  (geen email)
———————————————————————

Seminar met Ralf Rössner
Ralf Rössner houdt 8-10 februari 2018 een seminar over het leren waarnemen van de geestelijke wezens van de planten en dieren, over welke ethersoort het landschap bestemt en over de benadering van het wezen der elementen.
Aanvang vrijdag 8 februari 10.00 uur tot zondag 10 februari 12.00 uur
Ralf Rössner heeft de Bio-waterwervelaar ontwikkeld en tevens de lichtwortel, Dioscarea batatas, opnieuw in Europa geïntroduceerd. De lichtwortel wordt nu veelvuldig verbouwd en ook in diverse producten verwerkt.
Info: Chris Vree, 072 5896699, info@indruk.eu of op de site indruk.eu
———————————————————————

Barstensvol Leven 2019
Werk je in de natuurvoedingsbranche of wil je dat gaan doen? Ben je geïnteresseerd in stadslandbouw? Kwakkel je met je gezondheid door spijsverteringsproblemen of een burn-out? Of ben je ‘gewoon’ een consument die nieuwsgierig is naar de achtergronden van de biodynamische landbouw en de bijzondere voedingskwaliteit van Demeterproducten? In alle gevallen kun je je hart ophalen aan de verrijkende inhoud van één van de drie modules (of alledrie) van Barstensvol Leven 2019 waarin vitaliteit centraal staat.
Lees verder op: bdvereniging.nl/bd-vereniging/barstensvol-leven-2019
———————————————————————

Symposium Integrale veerkracht
van bodemgezondheid naar gezondheid van plant, dier en mens
Recente inzichten werpen een ander licht op de wijze waarop de samenstelling van voedsel onze gezondheid beïnvloedt. Relatief nieuw is het onderzoek naar de rol van het microbioom in ons darmstelsel in relatie tot humane gezondheid en, parallel daaraan, het onderzoek naar bodemkwaliteit en weerbaarheid van de plant en meer specifiek de rol van het microbioom daarbij. Het wordt op verrassende wijze duidelijk hoe veranderingen in ons landbouwproductiesysteem gewenste en ongewenste effecten kunnen hebben, niet alleen op de bodemkwaliteit, maar ook op de gezondheid van plant, dier en mens.
Utrecht, 7 december 2018, 10.00 – 17.00 uur
Voor meer informatie en aanmelding: www.ridlv.nl/Symposium-2018
———————————————————————

Uitnodiging CSA-conferentie 2018
op 8 en 9 december 2018 organiseert het CSA-netwerk Vlaanderen de jaarlijkse CSA-conferentie in ‘Het Bos’ in Antwerpen.
Belgische en Nederlandse boeren, tuinders en studenten zijn welkom op een rijk gevuld programma van voordrachten, workshops, een debat, bedrijfsbezoeken en lekker eten.
Lees verder op: bdvereniging.nl/activiteit/csa-conferentie

———————————————————————