Het thema van de winterconferentie 2019 is “Landbouw en Kosmos”. Luc Ambagts schreef een korte introductie op het thema vanuit drie invalshoeken.

Aanmelden voor de winterconferentie 2019


Landbouw en kosmos

Stel dat je in het kort uitlegt wat de biologisch-dynamische landbouw onderscheidt van de biologische landbouw. Vertel je dan dat BD-boeren rekening houden met de stand van de sterren en planeten? Houden ze daar ook inderdaad rekening mee? En zo ja, hoe dan? Deze vragen inspireren ons opnieuw te kijken naar de rol van de kosmos voor de landbouw en in je eigen werk.

Als boer, tuinder, mens zijn we kosmische wezens. Ieder heeft eigen belangstellingen en vaardigheden. Het jaarverloop, dat zo bepalend is voor aarde, plant en dier, beleven wij ook mee. ’s Nachts  nemen we de vrucht van ons werken op aarde mee de kosmos in. Wat is daarin de betekenis van mijn werk, van mijn bedrijf? Het meebeleven van de seizoenen en de interesse in de eigen biografie is een mogelijkheid om toegang te vinden tot het thema kosmos.

Inspiratie is ook te vinden in de beweging die de sterrenwereld zelf aan ons laat zien. Wie volgde de ‘stormachtige’ Mars die juist langs de Steenbok snelde? Wie zag Venus in de vroege ochtend te voorschijn komen? Het leren kennen van deze bekende, altijd weer nieuwe bewegingen van de sterren en planeten vormt een bron van vertrouwen voor het werk, voor het leven.

Het werk in de landbouw bouwt voort op de werking van zon, maan en sterren. Verschillende zaaikalenders geven aanwijzingen hoe je die werking in kunt zetten en kunt versterken. Tegelijkertijd roepen deze kalenders de behoefte op vanuit eigen ervaring een weg te vinden in de kosmisch-spirituele kant van de landbouw.

(De foto is van Leon Veltman, Warmonderhof)

Aanmelden voor de winterconferentie Landbouw en Kosmos, Dronten

Alles over de winterconferentie 2019

Winterconferentie Vlaanderen, 22 feb inWortel