Ontmoet Joel Salatin en bouw mee aan Natuurinclusieve landbouw

De super innovatieve Amerikaanse boer en schrijver Joel Salatin komt opnieuw naar Nederland. Op 21 en 22 november deelt hij zijn opmerkelijke expertise als voedselproducent, marktpartij en opleider, en zijn ‘grondige’ visie op een natuurinclusieve koers voor de Nederlandse landbouw. De waarde hiervan komt steeds breder in beeld, als een antwoord op actuele en urgente kwesties: bodemvruchtbaarheid en productiviteit, biodiversiteit, klimaatproblemen, de gezondheid van consumenten en last but not least: de bestaanszekerheid van boeren.

De bijeenkomst dient ter versterking van een steeds luidere roep om ruimte voor een nieuwe aanpak in de landbouw. Maandag 21 november in Leeuwarden gaat vooral over de melkveehouderij, dinsdag de 22e in Den Bosch dient om gezamenlijk te werken aan de agenda, op pad naar 1 januari 2018, de lancering van Nederland als Levend Lab voor de Natuurinclusieve Landbouw. Kom vooral en doe mee: kosten incl lunch € 35, voor studenten een tientje. De maandag is gratis.

www.natuurinclusievelandbouw.nl