Vanaf nu kunnen geïnteresseerden in het “Coachingstraject BDmaster van het Eigen Kunnen” met ons contact opnemen voor nadere informatie en zich aanmelden de Kennismakingsbijeenkomst  “Ervaring en Onderzoek in de BDlandbouw” dat medio februari, nu in de vorm van een Webinar plaats heeft (rvhaarlem31@gmail.com).

Deze BDmaster, een individueel traject met begeleiding, is bedoeld voor mensen met kennis en ervaring in de praktijk en achtergronden van de Biodynamische landbouw die behoefte hebben deze uit te breiden en te verdiepen en met plannen daarvoor rondlopen. Wij kunnen helpen met de concretisering daarvan, met het zoeken naar financiering en verzorgen de persoonlijke en methodische begeleiding. Of voor inspiratie verwijzen naar huidig onderzoek.

Onlangs hield Martijn van den Huijssen zijn eindpresentatie bij de Doornik Natuurakkers getiteld: Onderzoek naar de effecten van energetische bodemvitalisatie op bodemvitaliteit. Ook Martijn is, net als Jacqueline Stammeijer bereid om vragen te beantwoorden en met u mee te denken.

Namens de begeleiders Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem. Voor info: rvhaarlem31@gmail.com.