In zijn boek De Filosofie van de vrijheid, stelt Rudolf Steiner het individu centraal als autoriteit op het gebied van existentiële vragen. De mens is zich van veel meer bewust dan de algemene kennis uit religie of wetenschap kan aandragen. Hij kan in vrijheid handelen wanneer hij zijn bewustzijn aanspreekt.

Arne Verbrugh en Joris Zee gaan een documentaire maken: ‘Een zoektocht naar de vrije geest van de mens.’ Hierin filmen en interviewen ze mensen die op een eigen manier het boek van Steiner interpreteren. Mensen die zich hebben afgevraagd, op welke manier sta ik in relatie tot de wereld om mij heen en tot mijzelf?

Momenteel zijn ze bezig met een crowdfundactie voor dit project. Al meer dan een derde deel van het benodigde bedrag hebben ze binnen.

Wil je er ook aan bijdragen? Kijk op https://www.voordekunst.nl/projecten/8463-de-vrije-geest-van-de-mens