In memoriam Derk Klein Bramel 4 april 1953 – 22 juni 2019

“Alle kiemplantjes van Derk’s plannen kan je nu niet meer door hem zelf laten water geven,” schreef Maria van Boxtel na het plotselinge overlijden van Derk Klein Bramel. Ze had eigenlijk nog een afspraak met hem gehad, over gemeenschapslandbouw en samenwerken.

Op donderdag 27 juni was de afscheidsbijeenkomst in de tuin bij het huis waar hij woonde. We konden daar op zorgboerderij De Vijfsprong beleven hoe mooi de Achterhoekse traditie van naoberschap verbonden was met juist de gemeenschap van nu en straks.

Derk Klein Bramel was al jarenlang actief in de antroposofie en de biologisch-dynamische landbouw. In het bestuur van de BD-Vereniging maakten we hem mee als iemand die keer op keer een concreet initiatief wist op te pakken, uit te werken en uit te voeren. Een eerste voorbeeld daarvan was de winterconferentie over de Bodem, met bijbehorende publicatie ‘Bodemvruchtbaarheid als vrucht van de landbouw’. Het samenvoegen van sectieraad van de landbouwsectie met het bestuur van de BD-Vereniging was een recenter initiatief van een heel andere orde.

Toen de kist de tuin in werd gedragen zag ik hem bij wijze van spreken onder de oranjekleurige doeken en de vele bloemen glimlachend liggen. Ik hoorde hem als het ware zeggen: “Ja, dit is wel mooi, dat jullie hier allemaal zijn en dit voor mij verzorgen.” In mij klonk deze echo van hoe Derk van gelukte ondernemingen, groot of klein, kon genieten.

De meer dan tweehonderd aanwezigen waren een levendige getuigenis van de vele initiatieven en organisaties waarmee Derk was verbonden en die – in zijn persoon, of door zijn activiteiten – ook met elkaar waren verbonden. Een verbinding waarin een enorme kracht kan liggen.

Luc Ambagts