Voorzitter Piet van IJzendoorn en penningmeester Maria van Boxtel leveren een belangrijke bijdrage aan de conferentie Bedrijfsopvolging in de landbouw, een afsluitende conferentie over twee jaar gezamenlijk zoeken naar ‘best practices’ om succesvolle bedrijfsovernames te realiseren. Met speciale aandacht voor bedrijfsovername buiten de familie. En methoden om de overname van complexe, multifunctionele bedrijven te bevorderen.

Maria van Boxtel schreef de brochure ‘Farm Succession Toolkit’ voor het Erasmus+ European Farm Succession Network. . Piet van IJzendoorn zal als “ervaringsdeskundige” op de conferentie spreken over bedrijfsovername.

In het project zijn beleidsaanbevelingen opgesteld om een succesvolle opvolging in heel Europa te promoten. Tijdens de conferentie kunnen de deelnemers deze aanbevelingen bespreken en verbeteren.

Je bent van harte uitgenodigd om deze conferentie bij te wonen. Het precieze programma vind je via www.farmsuccession.eu. Daar kan je je ook aanmelden.

Lees de brochure over bedrijfsopvolging in de landbouw: farm-succesion-toolkit