Helaas gaat de geplande jaardag in juni niet door, waardoor het niet mogelijk is om daar je stem uit te brengen voor of tegen het verlengen van de zittingstermijn van voorzitter Maria Inckmann van Gaalen en secretaris Marteniek Bierman en het zich beschikbaar stellen als bestuurder van Luc Ambagts. Zij geven onderstaand aan waarom ze zich graag her-verkiesbaar stellen voor het bestuur van de BD-Vereniging.

Ben je lid? Breng dan voor 14 juni je stem uit.

Herverkiezing Maria Inckmann van Gaalen

Beste BD-leden, De eerste keer werd ik gevraagd, of ik mee wilde werken in het BD-bestuur. Ik vond het een grote eer en voelde me ook aangesproken op een geheime wens om nog iets op een ander niveau voor de BD-landbouw te doen. Op onze boerderij Noorderlicht houden we melkvee en maken we Wilde Weidekaas Demeter. Ik ben er trots op, dat het op ons eigen bedrijf gelukt is op BD wijze te boeren. Voor mij is het de landbouw van de toekomst, ook al is het nooit af. Een bedrijf blijft in ontwikkeling! Nu lijkt het mij een grote uitdaging voor de BD-bedrijven hoe wij het werk met minder fossiele energie kunnen doen. In het achterhoofd heb ik dan het proefschrift van Meino Smit met zijn monnikenwerk. De producten van onze BD-boerderijen blijven gewoon koplopers in kwaliteit. Ik vind het fijn, dat de levenskracht ervan b.v. in stijgbeelden zichtbaar gemaakt kan worden. Nu tijdens de Coronacrisis komen meer consumenten Demeterproducten kopen. Meer bewustzijn voor voeding in plaats van -vulling? Iedereen binnen de BD-landbouw en voeding is nu belangrijk in zijn keuzes voor vruchtbare en vitaal blijvende bodem, biodiversiteit en korte ketens. U en ik blijven aan de weg timmeren! 

Nu zijn haast 3 jaar voorbij, sinds ik mee draai in het bestuur. De jaren vlogen voorbij. Ik vind het urgenter dan ooit bezig te zijn met het onder de aandacht brengen van de kringlooplandbouw en te werken aan een routeplan voor meer BD- bedrijven, om een actief bodemleven en voedsel vol levensenergie voor de toekomst veilig te stellen. Ik stel me voor de volgende 3 jaar herkiesbaar.

Herverkiezing Marteniek Bierman:

Alweer drie jaar verder, ze zijn voorbij voordat je het weet. Er zijn veel goede dingen gedaan. En het is ook belangrijk dat alles voortgang blijft vinden, zeker in deze tijd. Daarom stel ik mij verkiesbaar als bestuurslid voor de tweede termijn. Mijn naam is Marteniek Bierman. Ik werk voor de Tridodos Bank en ik ben de trotse eigenaar van de eerste Biodynamische wijngaard van Nederland. De komende jaren wil ik mij voor de BD-vereniging inzetten, zodat de veranderingen die zich aankondigen zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Daarbij wil ik mij richten op de ontwikkeling van onze eigen organisatie en de boodschap die we naar buiten toe hebben. Want wij zijn erg nodig.

Kandidaatstelling Luc Ambagts:

Wat is van belang voor boeren die op zoek zijn naar een respectvolle manier om hun beroep uit te oefenen en ook voor alle mensen die op zoek zijn naar een verantwoorde manier waarop hun voedsel geproduceerd kan worden? Als ik eraan denk om in samenwerking met Kraaybeekerhof activiteiten als de BD-Master verder uit te bouwen, dan zie ik bijvoorbeeld masterclasses BD-landbouw op locatie voor me. Op die manier kunnen we vak-uitwisseling stimuleren. Zowel voor boeren en tuinders, als voor mensen die met voeding, handel, of onderzoek bezig zijn. Daarmee kunnen we bijdragen aan de invloed van de BD-beweging op het publieke debat over landbouw. Door de verbinding met de landbouwsectie van de antroposofische vereniging te versterken maken we contact met mensen uit een verwante groep. Zo creëer je concrete ideeën voor de kansen die er liggen om de biologisch-dynamische landbouw – met haar antwoorden op actuele persoonlijke én maatschappelijke vragen – bij meer mensen in hun blikveld te brengen.

Het bestuur vraagt op dit moment om versterking. Dat is begrijpelijk. Het op tijd in de gaten hebben van een grote overschrijding van de begroting, omgaan met de obstakels bij de overdracht van de administratie, het contact met de uitvoerende medewerkers. Dat zijn allemaal zaken die tijd en vaak een specifieke deskundigheid vragen. Daar wil ik graag aan bijdragen. De vraag om tot het bestuur toe te treden wil ik daarom van harte accepteren.

Wettelijk zijn er geen bezwaren tegen de combinatie van werken voor de BD-Vereniging en tegelijkertijd bestuurslid zijn. In die combinatie van posities kan ik juist de verbinding tussen bestuur en werkvloer verstevigen en vruchtbaar maken.”

Ben je lid? Breng dan hier je stem uit.