In september 2020 is de Boerenraad officieel ingesteld. Albert Wegman en Piet van IJzendoorn waren namens de BD-Vereniging aanwezig. De eerste organisaties die zich bij de Boerenraad hebben aangesloten zijn, naast de BD-Vereniging: Caring Farmers, BoerenNatuur, Federatie Agro-ecologische Boeren, Toekomstboeren, CSA Netwerk, Vereniging Bio tuinders, Netwerk Bio-cyclische vegan landbouw, Netwerk Grondig, Netwerk Natuurinclusieve Landbouw, Stichting Voedselbosbouw en Arjan Monteny.

Er zijn vijf oplossingsgroepen in de Boerenraad. Elk met een eigen aandachtsgebied. Zij gaan zich richten op:

  1. Kennis, leren, onderzoek en onderwijs
  2. Een inspirerend wettelijk kader dat duurzame landbouw stimuleert
  3. Financiering van de omslag naar een duurzame landbouw
  4. Versterken van de positie van de boer in de keten
  5. Betaalbare toegang tot grond

Heb je interesse om je in te zetten voor één van deze thema’s dan kun je je aanmelden bij coordinator@boerenraad.nl. Via de website, Facebook en Linkedin blijf je op de hoogte van wat er in de oplossingsgroepen gebeurt.