demeter_tab_zonderDemeter is het (keur)merk voor producten uit de biologisch-dynamische land- en tuinbouw. Stichting Demeter richt zich op het naar buiten vertegenwoordigen van het merk Demeter en het naar binnen controleren van de naleving van de normen die bij het merk horen. Bij de stichting zijn – via de licentiehouders – de bedrijven aangesloten die het merk gebruiken (132 agrarische bedrijven, 95 licentiehouders handel en verwerking)

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging) is eencropped-web-icon-tr-green.pngvereniging van mensen die belangstelling hebben voor BD-landbouw en die voor een deel (circa 350 van de totaal 1800 leden) ook zelf in of rond de BD-landbouw werkzaam zijn. Binnen de vereniging vinden zij mogelijkheden om hun ervaringen met elkaar uit te wisselen, de BD-landbouw verder te ontwikkelen en de landbouwkundige en maatschappelijke voordelen onder de aandacht te brengen.

Wat is nou het verschil?

Een voorbeeld

Een aanwijzing uit de landbouwcursus – de bron voor de biologisch-dynamische landbouw – betreft de bemesting. Daar wordt gezegd dat het hoofddoel van de bemesting is om te zorgen voor een ‘levende bodem’. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de dierlijke mest en plantaardige mest die je gebruikt te composteren. Bij al je maatregelen let je op hoe het leven in de bodem zich ontwikkelt. Ook de afwisseling van gewassen die je verbouwt is een maatregel die je kunt richten op het leven van de bodem. Denk daarbij aan het gebruik van vlinderbloemigen, diep wortelende gewassen, etc. Het streven naar een levende bodem is sterk verbonden met de eigenheid van de boer(in) en zijn/haar bedrijf. Het is een voortdurend ontdekken, sturen en bijstellen. Dat is niet in een algemene regel te vatten. Het is echter wel de essentie van de omgang met bemesting in de biologisch-dynamische landbouw. Wanneer dat lukt blijk je ook jaar in jaar uit met minder bemesting toe te kunnen, zei een boer laatst tegen mij.

In de regels voor het gebruik van het keurmerk Demeter staan alleen normen voor de hoeveelheid mest die gebruikt mag worden en voor het soort mest (max 112kgN/ha, van 100% biologische kwaliteit). Die regel is ingegeven door de gedachte dat je voor gezonde voeding de gewassen ‘rustig’ moet laten groeien en niet met een overmaat aan bemesting op moet jagen.

Normen en regels

Demeter is het (keur)merk voor producten uit de biologisch-dynamische landbouw. Voor dit keurmerk worden er door Stichting Demeter regels (normen) opgesteld waar je je aan te houden hebt als boer, tuinder, kaasmaker, exporteur. Naleving van die regels wordt ook gecontroleerd. De klanten die de producten kopen hebben daardoor een waarborg dat de producten die ze kopen ook voldoen aan de maatstaven die daarvoor opgesteld zijn. De regels die bij het Demeter keurmerk horen zijn strikter dan de regels die voor (europees) bio gelden. Koeien en kippen hebben meer ruimte in de stal. Onthoornen, of andere maatregelen die de integriteit van de dieren aantasten is verboden. Bemesting moet volledig afkomstig zijn van biologische bedrijven (In gewoon ‘biologisch’ is een deel gangbare mest ook toegestaan). Bij de verwerking van producten zijn er minder ‘hulpstoffen’ toegestaan. Enzovoort.

De regels geven naar klanten toe duidelijkheid waar de producten met Demeter-keurmerk voor staan. Tegelijkertijd kun je onderkennen dat de essentie van de biologisch-dynamische landbouw juist niet in die regels verschijnt. Het steeds opnieuw ‘uitvinden’ hoe de essentie van biologisch-dynamische landbouw de dagelijkse praktijk laat gedijen is wat de leden van de BD-Vereniging bindt.

Samenwerking

BD-Vereniging en Stichting Demeter werken nauw samen, bijvoorbeeld bij de organisatie van congressen, beurzen (BioBeurs), gespreksgroepen van boeren. Want ook Stichting Demeter onderkent dat je er met het vaststellen van normen niet bent: BD-landbouw is voortdurend in ontwikkeling.

Het verschil

Als je dan over een verschil wilt praten zou je kunnen zeggen dat Stichting Demeter er is voor de professionals die het merk willen voeren. De BD-Vereniging is er voor iedereen (boer én burger) die iets met BD-landbouw wil: die het wil leren kennen, ondersteunen, verder ontwikkelen.

Het lidmaatschap van de BD-Vereniging staat open voor iedereen.

Wil je als bedrijf het Demeter-merk gaan voeren, neem dan contact op met Stichting Demeter

Activiteiten

Een goed voorbeeld hoe Stichting Demeter publiciteit verzorgt is de samenwerking me De Krant van de Aarde. Die resulteerde in de Special ‘Demeter Magazine, Vitale voeding uit een levende landbouwcultuur’. Nu in vele biologische speciaalzaken verkrijgbaar – en via onderstaande link.

 issuu.com/krantvandeaarde/docs/demeter-2016-v9

De BD-Vereniging organiseert jaarlijks een winterconferentie waar een thema verdiept wordt, zodat nieuwe mogelijkheden in de praktijk zichtbaar worden. Vorig jaar was het thema “LAND: Ruimte voor nieuwe boeren”. (Zie ook de projectwebsite land.bdvereniging.nl ) Op 24 februari 2017 wordt de volgende winterconferentie gehouden met als thema “Levenskrachten”.