Op dit moment zijn wij met vier personen in gesprek die binnenkort, of in de loop van het jaar, willen starten met het individuele studietraject “ Master van het Eigen Kunnen”. In de afgelopen drie jaar hebben wij drie personen begeleid en drie voor iedereen toegankelijk kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd met als thema “Onderzoek en Ervaring”.

Inmiddels heeft de groep begeleiders (Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem) behoefte aan verjonging en uitbreiding. Vooral deskundigheid op het thema ” Gezondheid van Mens-Dier-Plant-Bodem”. Graag lichten wij onze oproep toe en reacties zijn welkom via Inno Kock.