Barstensvol Leven 2019, in 3 modules

Werk je in de natuurvoedingsbranche of wil je dat gaan doen? Ben je geïnteresseerd in stadslandbouw? Kwakkel je met je gezondheid door spijsverteringsproblemen of een burn-out? Of ben je ‘gewoon’ een consument die nieuwsgierig is naar de achtergronden van de biodynamische landbouw en de bijzondere voedingskwaliteit van Demeterproducten? In alle gevallen kun je je hart ophalen aan de verrijkende inhoud van één van de drie modules (of alledrie) van Barstensvol Leven 2019 waarin vitaliteit centraal staat.

Het woord vitaliteit is afgeleid van het woordje vita, wat leven betekent. Bodemvruchtbaarheid-Landbouw-levenskracht-voeding-kookkunst-fijnproeverij-gezondheid, al deze zaken zijn met elkaar verbonden via dat vita, oftewel het levende aspect van voeding. Daarom komen ze in dit inspiratiejaar allemaal aan bod, zowel in theorie als praktijk. Deze ketenbrede oriëntatie die de biodynamische landbouw eigen is, maakt het inspiratiejaar geschikt voor (stads)mensen die het besef dat zij deel uitmaken van een groter natuurlijk geheel willen uitdiepen. Door een of meerdere modules te volgen van Barstensvol leven ontwikkel je inzicht in de natuurlijke samenhangen in de natuur. Je zult ontdekken dat biodynamische landbouw een verrassende levensprocessen-metafoor in zich draagt, die kan dienen als fundament voor persoonlijke en organisatieontwikkeling. Daarom is dit inspiratiejaar bij uitstek passend voor mensen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun ontwikkeling (privé of werk). De opleiding Barstensvol Leven brengt je een nieuwe manier van denken over voeding, landbouw, de natuur en jezelf. Vanuit dat nieuwe gedachtengoed ontwikkel je een natuur-inclusieve manier van kijken en beleven waarin de natuur niet buiten, maar in jezelf is geplaatst. De muzikale opmaat waarmee iedere cursusdag begint, verbindt de lesinhouden, de cursisten en de seizoenen tot een levendig kunstzinnig geheel.

Alledrie de modules maken je, ieder vanuit een eigen invalshoek, bewust van het levende aspect van de aarde, voeding (planten en dieren) en jezelf en hoe dat te verzorgen. Daarnaast geeft iedere module vanuit een net iets ander perspectief, je een indruk van de grote cultuur- en maatschappijvernieuwende potentie die biodynamische land- en tuinbouw in zich draagt. Barstensvol Leven is een opleiding die je veel handvatten biedt je te helpen omschakelen naar een vita(a)l(er) leven.

De opleiding is óók heel geschikt voor:

  • Carrièreswitchers die een nieuwe weg willen of moeten inslaan.
  • Voor beleidsmakers die een doordacht landbouw- en voedingskwaliteitsbeleid willen ontwikkelen.
  • Voor tuinders die willen overschakelen naar een biodynamische manier van ondernemen, of zich op dit punt verder willen verdiepen.
  • Voor winkeliers die zichzelf willen bekwamen in de voorlichting naar hun klanten over de meerwaarde van Demeter-producten.
  • En voor iedereen die met een nieuwsgierige en onderzoekende blik zijn of haar levenspad gaat, en lef genoeg heeft om alom vertegenwoordigde ‘waarheden’ kritisch te onderzoeken.

Het lesprogramma

Belangrijke thema’s zijn:

  • ontdekken van het natuurlijke samenspel tussen bodem, planten, mensen en dieren
  • kenmerken van biodynamische voedingsgewassen en producten
  • integreren en toepassen van de natuurwetten van de biodynamische landbouw in je persoonlijke en professionele leven
  • natuurvoeding en –kruiden als instrument voor gezondheid en vitaliteit

Praktisch

 Barstensvol Leven 2019 beslaat 3 modules van ieder zeven dagen. De modules zijn los te volgen. Ieder lesdag begint met een muzikale opmaat.

Kosten

Kosten per module: 700,- bij 10 deelnemers 600,- bij 12 deelnemers 500 euro vanaf 15 deelnemers.

Dit is inclusief koffie/thee koekjes en soep. Je neemt zelf iets te eten mee voor de lunch.

Bij inschrijving voor het hele jaar krijg je 10% korting.

Modules

De eerste module heeft de naam basismodule landbouw & vitaliteit. De tweede module heet: voeding & vitaliteit. De derde module is een verdiepende module en heet: landbouw, voeding en vitaliteit, verdieping. Mensen die al enige achtergrond hebben in de biodynamische landbouw en ook geïnteresseerde ex-cursisten van Barstensvolleven oude stijl, wordt aangeraden in te stappen in module 2 of 3.

Docenten:  Wolter Bos, Peter van Berckel, Petra Essink, Paul Doesburg, Peter Evers, Cathy Verschoor, Maartje Gruter, Jan Weijsenfeld, Derk Klein Bramel, Gerhard Jannink, Wieger Veerman, Frederike de Winter, Carmencita de Ruiter, Roelant de Vletter, Rosalind Veltman,

Stage: bij iedere module volg je (minimaal) 1 stagedag op een biodynamisch bedrijf. Hiervan maak je een stageverslag.

Opdracht: bij iedere module hoort een opdracht van het waarnemen van voedingsplant of kruid, waarvan je een klein verslag maakt.

Locatie: Biodynamische boerderij de Zonnehorst, Evenboersweg 28, Punthorst

Lestijden:

Muzikale opmaat 9.30-10.15
Pauze 15 min
Les 1 10.30-12.00
Les 2 12.00-13.00
Pauze 13.00-14.15
Les 3 14.15-15.45
Pauze 15.45-16.00
Les 4 16.00-17.00

Informatie: petraessink.nl barstensvolleven.nl

Studieleider/contactpersoon: Petra Essink

Informatie opgave via: petraessink@gmail.com of 06 486 237 41


Module 1: Landbouw & vitaliteit (basismodule)

Data: vrijdagen 8 feb, 22 feb, 2 mrt (zaterdag!) 15 mrt, 29 mrt, 12 april en 26 april 2019

Vakken: Geschiedenis landbouw, de vier natuurrijken, biodynamische tuinbouw, de worm, de bij, de koe, de bodem, het zaad, fenomenologie, sterrenkunde, euritmie.

Opgave: vóór 17 jan 2019


Module 2: Voeding & vitaliteit

Data: vrijdagen 3 mei, 10 mei, 24 mei, 31 mei, 15 juni, 29 juni en 6 juli 2019

Vakken: biodynamische landbouw, fenomenologie, onderzoek voedingskwaliteit, kruiden, voeding en vitaliteit, levensprocessen, sterrenkunde, melk, granen, voeding en wilskracht, euritmie, melkzuurfermentatie, improviserend koken.

Opgave: vóór 12 april 2019


Module 3: Landbouw, voeding & vitaliteit (verdiepende module)

Data: 21 sept, 4 okt, 18 okt, 2 nov, 16 nov en 30 nov 2019

Vakken: antroposofisch mensbeeld, fenomenologie, de zeven levensprocessen, sterrenkunde, de vier ethersoorten, natuurwezens, onderzoek voedingskwaliteit, planeetwerkingen in de landbouw, euritmie, bedrijfsindividualiteit, antroposofisch evolutieperspectief.

Opgave: vóór 1 sept 2019