Lid worden van de BD-Vereniging

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding is al 85 jaar lang dé inspiratiebron voor een vruchtbare bodem als basis voor vitale voeding uit een gezonde omgeving, in een fraai landschap. Boeren ontmoeten elkaar bij het werken aan praktische vraagstukken. Boeren en burgers ontmoeten elkaar bij bedrijfsbezoeken, conferenties en studiedagen. Met elkaar bouwen we aan een vitale LandbouwCultuur. Doe je mee?

Als lid van de BD-Vereniging maak je mogelijk dat de BD-Vereniging boeren en boerinnen helpt bij de start en de ontwikkeling van hun biologisch-dynamische bedrijf.

De BD-Vereniging initieert steeds nieuwe projecten op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw en ondersteunt andere organisaties die werken aan een verduurzaming van de landbouw.

Je kunt kiezen uit twee soorten lidmaatschap: het basislidmaatschap  en het beroepslidmaatschap.

Veel leden zijn actief bij een van de activiteiten van de vereniging, of bij (tijdelijke) ‘klussen’. Er zijn regelmatig vacatures voor vrijwilligerswerk voor de BD-Vereniging. Wil je actief een bijdrage leveren? Heb je een initiatief? Neem dan contact op met de vereniging via bureau@bdvereniging.nl.

Elk jaar brengt de BD-Vereniging een jaarverslag uit met een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

Naast de contributie ontvangt de BD-Vereniging grote en kleine giften. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de verkoop van boeken, advertenties in het ledenblad e.d.

De grootste uitgaven van de BD-Vereniging betreffen het ledenblad Dynamisch Perspectief en de begeleiding van professionals in het project BD-Beroepsontwikkeling. Daarnaast ondersteunt de BD-Vereniging eigen projecten, zoals het onderzoek bedrijfsindividualiteit en projecten van anderen.

Met jouw contributie maak je dit mede mogelijk.

Schenkingen in geld, of schenkingen in natura zijn ook mogelijkheden om de BD-Vereniging te steunen.

Het is mogelijk om met de BD-Vereniging een periodieke schenking af te spreken. Indien je periodiek meer dan € 50,- per jaar schenkt beschouwen we je als lid van de vereniging (tenzij je aangeeft dat niet te willen). Het eerste deel van je schenking (€40,-) wordt dan als contributie aangemerkt.

Kijk voor meer mogelijkheden voor schenkingen bij Willy Schilthuis Fonds.

Wil je als basislid van de BD-Vereniging overgaan naar het beroepslidmaatschap, bijvoorbeeld omdat je mee wilt kunnen doen aan gespreks- of intervisiegroepen? Een bericht naar leden@bdvereniging.nl met daarin je naam en adres volstaat.

Je lidmaatschap van de BD-Vereniging loopt per kalenderjaar en eindigt op 31 december. Als je wilt opzeggen stuur dan uiterlijk 1 december een bericht aan leden@bdvereniging.nl.

Basislidmaatschap

Het Basislidmaatschap is voor iedereen die de beweging voor biologisch-dynamische landbouw een warm hart toedraagt. Je wilt dat de landbouw duurzaam en eerlijk wordt en  je wilt op de hoogte blijven: de BD-Vereniging helpt daarbij.

De landbouw floreert als andere mensen zich daar uit enthousiasme en belangstelling omheen scharen. Met het basislidmaatschap ondersteun je de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland en België. Je ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift Dynamisch Perspectief, dat een thema uit de BD-landbouw vanuit de praktijk en de alledaagse werkelijkheid laat zien. En daarnaast:

 • uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering
 • uitnodigingen voor de winterconferenties
 • uitnodigingen voor alle andere ledenbijeenkomsten

Er zijn drie keuzebedragen voor de contributie: €40, €50 of €75. De normbijdrage is €50. Je helpt ons extra door te kiezen voor de steunbijdrage van €75. Zit je krap bij kas, dan kan je kiezen voor de minimumbijdrage van €40. Jeugdleden betalen €25 per jaar. Het jeugdlidmaatschap loopt t/m het jaar waarin je 23 jaar wordt, voor studenten t/m het jaar waarin je 27 jaar wordt. Leden in het buitenland betalen €10 extra voor de hogere verzendkosten.

Voor elk nieuw lid ligt een extra thema-uitgave als welkomstgeschenk klaar: ‘Bodemvruchtbaarheid als vrucht van de landbouw’.

|

|

|

|

|

|

Beroepslidmaatschap

Het Beroepslidmaatschap is een aanvulling van het basislidmaatschap. Het is bedoeld voor alle mensen die met hun beroep actief zijn in het BD-veld, op welke manier dan ook: als boer, tuinder, winkelier, jam-maker, onderzoeker, imker of nog anders.

Beroepsleden helpen elkaar in gespreksgroepen of in coachingsrelaties waarbij ze met collega’s vragen over hun beroep en/of bedrijfsvoering uitdiepen.

Als beroepslid profiteer je bovendien van:

 • Gratis deelname aan het programma van BD-Beroepsontwikkeling
  • coaching
  • intervisie
  • het boerenbezoekprogramma
 • Deelname aan de winterconferentie tegen gereduceerd tarief
 • Ondersteuning bij het werken met de BD-preparaten
 • Vier keer per jaar het Ledenblad Dynamisch Perspectief

Er zijn drie keuzebedragen voor de contributie: €100 €120 of €180. De normbijdrage is € 120,-. Je helpt ons en je collega’s extra door te kiezen voor de steunbijdrage van €180. Zit je krap bij kas, dan kan je kiezen voor de minimumbijdrage van €100. Leden in het buitenland betalen €10 extra voor de hogere verzendkosten.

Voor elk nieuw beroeps-lid ligt het boek van Meino Smit ‘Naar een duurzame landbouw in 2040‘ klaar.