Biologisch-dynamische landbouw: Mensenwerk

Beste leden,

We vroegen je te te reageren op het jaarverslag: kun je instemmen met de jaarrekening, de aangepaste begroting 2020 en de begroting van 2021?

De reacties kun je hier lezen.

Hiernaast zie je de overige berichten die betrekking hebben op het jaarverslag 2019.

Voor leden is het mogelijk om tot uiterlijk 14 juli je stem uit te brengen voor het zich herverkiesbaar stellen van bestuursleden Maria Inckmann van Gaalen en Marteniek Bierman en het zich kandidaat stellen voor het bestuur van Luc Ambagts.