Online Jaarvergadering vrijdag 2 juli 2021 van 19-21 uur

De Jaarvergadering van de BD-Vereniging vindt vanwege corona online plaats. Het thema is Burger Boer Initiatieven. Je kunt je aanmelden met het formulier onder aan deze pagina, onder het programma. Je krijgt dan ongeveer twee weken van te voren een ZOOM-link toegestuurd. Wil je je ook aanmelden voor de Jaardag op 3 juli bij Land en Boschzigt? Kijk dan hier.

Stemprocedure:
Om iedereen de kans te geven te stemmen over de te nemen besluiten, krijgen de leden via mail een link naar een digitaal stemformulier toegestuurd. Je kunt stemmen over de voorgedragen bestuursleden, over de jaarrekening en het d├ęcharge verlenen aan het bestuur, en over de begroting. Stemmen is mogelijk van dinsdag 29 juni tot en met dinsdag 6 juli. De jaarvergadering krijgt dus een informatief karakter, want daar wordt niet gestemd. Leden zonder mail krijgen een papieren stemformulier toegestuurd. De uitslag verschijnt in de loop van juli op de website. (NB Het besluit voor deze procedure is genomen na het ter perse gaan van Dynamisch Perspectief met Ledennieuws, waarin staat dat er op de vergadering wordt gestemd.)

Programma:

18.45 De digitale vergaderruimte is geopend. Kom wat eerder, zodat beeld en geluid goed kunnen worden ingesteld.

19.00 Welkom door Maria Inckmann van Galen, voorzitter van de BD-Vereniging
Met een toelichting op het nieuwe project ‘Boeren voor boeren’

19.10 De ontwikkeling van een Burger Boer Initiatief door Marga Verheije, tuinder van Moestuin Leyduin
Het begon met een lezing van Jan Diek van Mansvelt in 2008. Martha van der Most en Marlies Pierrot kwamen daardoor in actie. Het resultaat? Drie succesvolle zelfoogst-tuinderijen.

19.25 Bestuurssamenstelling en voorstellen nieuwe leden
Martha Bruning neemt afscheid. Lees hoe aspirant-bestuursleden Ineke Lutters en Albert Wegman zich voorstellen Aspirant-bestuursleden stellen zich voor

19.40 Jaarrekening 2020 en terugblik op het jaar, toelichting door Marteniek Bierman
Het jaarverslag met de cijfers is meegestuurd in Dynamisch Perspectief en ook hier te lezen: Jaarverslag BD-Vereniging 2020
De kascommissie verzoekt de ALV om het bestuur d├ęcharge te verlenen: Verklaring van de kascommissie over 2020

20.00 Begroting 2021 en Jaarplan 2021, toegelicht door Marteniek Bierman
De begroting staat ook in het jaarverslag. Het Jaarplan staat hier: Jaarplan BD-Vereniging 2021

20.20 Wat leeft er in de BD-Vereniging?
In kleine groepjes (breakout rooms) praten we over thema’s die leven bij de deelnemers

20.40 Plenaire uitwisseling

20.55 Afsluiting door Maria Inckmann van Galen

 

Online Jaarvergadering 2 juli 2021

De ledenvergadering is alleen voor leden.
Naam