Roelant de Vletter heeft via stijgbeelden een proef gedaan om grond met kunstmest, grond met compost en onbemeste grond te vergelijken en vertelt over het verloop.

In het programma Zembla van 22 oktober 2020 kwam Professor Bouwmeester aan het woord. Hij heeft ontdekt dat het mycelium (schimmeldraden) afsterft als je kunstmest gebruikt. In het fantastische boek over schimmels, Verweven leven van Marlin Sheldrake, wordt door verschillende wetenschappers aangetoond hoe enorm belangrijk het netwerk van schimmels onder de grond is. Niet alleen krijgen de wortels van de plant allerlei stoffen van het mycelium. Het mycelium krijgt ook van de plant. Een symbiose dus. Die gaat zo ver dat er stoffen over vele honderden meters getransporteerd worden. Eén professor had ontdekt dat er koolstof verplaatst werd van de boom die genoeg had, via het mycelium, naar bomen die tekort hadden. Nu begrijp ik ook dat Rudolf Steiner in de landbouwcursus aangeeft dat het belangrijk is dat er bos in de buurt van een landbouwbedrijf is.

Ik wilde weten of ik met stijgbeelden zichtbaar kon maken wat Professor Bouwmeester met een microscoop had aangetoond, dus wat er onder de grond gebeurt door kunstmest. Een groep betrokken Stijgbeeld Onderzoek Volgers heeft mij daartoe financieel in staat gesteld. Ik heb drie potten genomen en daar radijs in gezaaid. Pot 1 was onbemest, pot twee bemest met BD-compost en de derde met kunstmest. Vervolgens heb ik vele stijgbeelden en chroma’s gemaakt. Van de bodem, het blad, de wortels en het radijsje zelf. Het meest opvallend waren de stijgbeelden van het blad (zie afbeeldingen).

Een stijgbeeld maak je door, in dit geval het blad, drie minuten te vijzelen. 0,7 ml van het gezeefde sap laat je in speciaal papier optrekken. Als het droog is zet je het, in het donker, in een zilvernitraat oplossing. Het zilvernitraat reageert met het sap. Vervolgens zet je het in het indirecte zonlicht. En zo ontwikkelt er een beeld. De ervaring leert dat dat beeld iets over de vitaliteit van een product zegt. Verrassend dat de kunstmest radijs een enorme groei heeft gemaakt, maar dat het stijgbeeld vrij levenloos is.

Roelant de Vletter, stijgbeeld.nl