De BD-Vereniging organiseert 4 februari 2023 samen met de partners van het Groenboerenplan de conferentie ‘Hoe dan wel?’. Daarmee geven we een andere invulling aan onze jaarlijkse Winterconferentie in midden-Nederland. De BD-Winterconferentie in Vlaanderen vindt plaats op vrijdag 10 februari.

Het Groenboerenplan ontstond afgelopen zomer vlak na het verschijnen van het beruchte stikstofkaartje van minister van der Wal.  In deze brede coalitie van een twintigtal groenboerende en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen Stichting Demeter, BD Grondbeheer en de BD-Vereniging de brede BD-beweging. De BD-methode biedt een lonkend perspectief en dat wordt opgepikt, getuige de aanwezigheid van boeren uit ons midden in radioprogramma’s, landelijke dagbladen en talkshows. Het Groenboerenplan heeft  potentie en dit resulteert erin dat we als groene boeren gesprekspartner zijn in Den Haag en input leveren bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Denk aan het wegnemen van remmende regelgeving, het oprichten van een groenboerenfonds, het meedenken over grondvraagstukken, enzovoort.

Op de korte termijn proberen we initiatiefrijk te opereren en kansen te pakken. Voor de lange termijn proberen we bij te dragen aan een structurele herziening van gelden voor onderzoek en aanpassing onderwijs naar de nieuwe uitdagingen waar we vanuit de klimaatcrisis voor staan.

Eén van de dingen die we gezamenlijk oppakken is de organisatie van een conferentie bij de Universiteit Utrecht op 4 februari met het thema ‘Hoe dan wel?’. Als BD-Vereniging zullen we samen met stichting Demeter een reeks workshops en lezingen verzorgen met specifieke BD-thema’s. Nadere informatie over de invulling van deze conferentie en de winterconferentie in Vlaanderen volgt.

De conferentie ‘Hoe dan wel’ valt helaas wel samen met de internationale Biodynamische Conferentie in Dornach van 1-4 februari met het thema Evolving agriculture – Looking back and looking forward at 100 years of biodynamics.