Home - Dynamisch Perspectief - BD-Vereniging 80 jaar jong

BD-Vereniging 80 jaar jong

In het jongste nummer van Dynamisch Perspectief lees je over de 80 jarige BD-Vereniging, het Herfst-congres op 10 oktober, over het wezen van Voeding volgens Hugo Erbe, een ode aan de Westlandse Druif en nog veel meer.

Het nummer is online te lezen: DP 2017-3

Hieronder alvast een voorproefje van Ellen Winkel over de jarige vereniging.


HEDEN

Op 7 juni 2017 zijn wij 80 jaar oud geworden. Of liever: 80 jaar jong, want we zijn in de kracht van ons leven, met 1850 leden (waarvan 350 beroepsleden) die samen de ontwikkeling van de biodynamische landbouw ondersteunen. De BD-beroepsontwikkeling verbreedt zich: naast groepen boeren zijn er groepen voor jongeren, imkers, permacultuurders en natuurvoedingskundigen. Ruim 100 mensen doen eraan mee. De winterconferenties dit jaar met als thema ‘Levenskrachten’ trokken veel belangstelling, zowel in Dronten als in Widar. Dat juist dit thema zoveel interesse wekt, zegt iets over de vitaliteit van ons als vereniging: het bevorderen van levenskracht is immers de kern van ons werk. VERLEDEN Het initiatief voor de oprichting in 1937 kwam vanuit burgers, vanuit de klantenkring van Loverendale. Zij zagen het grote belang in van het weer tot leven brengen van de bodem, voor gezonde gewassen en gezonde voeding. In het oprichtingsbestuur zaten twee antroposofische artsen (Lievegoed en Van Houten). Vruchtbare Aarde heette ons ledenblad. Al snel ontstond ‘de studiegroep’, met boeren en wetenschappers, om aan ontwikkeling van BD-landbouw te werken. Tot begin jaren 70 paste die groep in één huiskamer. Lang lag de nadruk op het samen bestuderen van boeken van Steiner, maar in de loop der tijd verschoof de focus naar het uitwisselen van eigen ervaringen.

UITZAAIEN VAN BD

Willen we meer verdiepen of meer verbreden? Die vraag Levensverhaal – BD-Vereniging 80 jaar jong komt steeds weer terug. Nadat de BD-beweging in de jaren 70 en 80 fors groeide en steeds meer ging samenwerken met de EKO-beweging, kreeg ‘verbreding’ de overhand. We lieten ons ledenblad Vruchtbare Aarde in 1994 los, zodat het een breder publiek kon bereiken. In 1998 verscheen de eerste Dynamisch Perspectief, het nieuwe ledenblad, om weer meer de diepte in te gaan. Zo hebben wij meer ‘kindjes’ op eigen benen gezet: onze twee BD-voorlichters verhuisden in 1979 naar de Rijskvoorlichtingsdienst. Ons cursuscentrum Kraaybeekerhof, opgericht in 1977, ging in 1991 zelfstandig verder. En het beheer van het Demeter keurmerk brachten we in 2006 onder in een nieuwe stichting: Stichting Demeter.

TOEKOMST Dankzij het gat in onze begroting staan wij nu stil bij wat werkelijk belangrijk is. Bij de Jaardag op 10 juni is de sfeer open en verbindend. BD-Jong timmert aan de weg, en daarmee aan de toekomst. Dynamisch Perspectief gaat meer thematisch werken en daarmee meer samenwerking zoeken met mensen en organisaties die met die thema’s verbonden zijn. Dat zal nieuwe mensen naar onze vereniging trekken en samen zullen we aan de transitie in de landbouw werken. Biodynamische boerderijen vormen ‘hotspots’ voor nieuwe inspiratie en dat wordt door steeds meer mensen gezien. Als ze de boerderijen bezoeken, ervaren ze ‘landschapsvreugde’. Zij zullen in toenemende mate dragende kringen vormen rond de boerenbedrijven die aan een vruchtbare aarde werken.