Doneren

Dankzij alle giften, schenkingen en legaten die de BD-Vereniging ontvangt, kan zij de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw ondersteunen. De schenkingen worden ondergebracht in het Willy Schilthuis Fonds, een onderdeel van de BD-Vereniging. Hier lees je meer over het Willy Schilthuis Fonds en over de verschillende manieren waarop je het werk van de BD-Vereniging kunt ondersteunen.

Om een donatie te maken kun je hieronder je gegevens invullen (alleen naam en mailadres zijn verplicht). Kies vervolgens een bedrag of vul uw eigen bedrag in. Doneren kan vanaf €20,-. Kies de betalingswijze en klik op doneren.

Bedrag

Met uw donatie kunnen wij:

  • €25,- maakt voor één jaar korting op de contributie van een jeugdlid mogelijk
  • €75,- begeleiding van een intervisiegesprek met boeren
  • €150,- zaalhuur voor een regionale bijeenkomst of vergadering
  • €250,- schrijvershonorarium voor een verslag of opiniestuk
  • €500,- advertentie ten behoeve van ledenwerving