Home - Dankjewel

Dankjewel allemaal!

Aan het eind van het jaar bedankt de BD-Vereniging iedereen die meegeholpen heeft de talloze verbindingen te leggen in ons netwerk van mensen en activiteiten. Door de inzet van deze mensen leeft de vereniging.

bijen-en-vlindermengselWe bedanken jullie graag met een kleine attentie, die een verbinding vormt met de nieuwe werkplaats van zorgboerderij Croon en Bergh. Zij vroegen ons een financiële bijdrage daarvoor. Als antwoord bood de vereniging  een van de bewoners aan om haar ideale boerderij te beschrijven in Dynamisch Perspectief. Zo wekten we aandacht voor de crowdfunding.

De bijen-bloem-bollen die de bewoners van Croon en Bergh verpakken geven we jullie cadeau. Als je die ergens plant, dan leggen de bijen, die daar straks op zoemen, weer nieuwe verbindingen!

Werkschuur van Croon en Bergh

De nieuwe werkschuur van Croon en Bergh in aanbouw


Beroepsontwikkeling:
Boeren ontmoeten elkaar in gespreksgroepen en bespreken met elkaar vraagstukken uit iemands praktijk. Deze mensen zijn voor hen beschikbaar als gespreksleider of coach.
Dankjewel Joke  van den Ban,  Sander Bernaerts,  Joke   Bloksma,  Sonne Copijn,  Petra Derkzen, Dirk Govaerts,  René Heusschen,  Ester van der Hoek,  Geert   Iserbyt,  Leen Janmaat,  Inno Kock,  Machteld Kuyper,  Thamar Kuyters,  Antoine de Paepe,  Frans Romeijn,  David-Jan Romijn,  Caro van Roon,  Marion Schoenmakers,  Christel Vandermaelen,  Jaap   Vermue,  Leen  Verwimp,  Elze-Lia Visser,  Jozien   Vos,  Jaap  de Vries,  Anja de Waard,  Herma  Wiers,  Jan  de Wit.

Bestuur:
Nieuwe initiatieven wachten op inpassing in het geheel. Lopende projecten vragen verzorging. Ondertussen ligt er ook de verantwoordelijkheid voor de organisatie zelf. Naast het formele bestuur zijn er mensen die willen kennismaken om een rol in het bestuur op te pakken.
Dankjewel Marten Nico BiermanMaria van Boxtel,  Fogelina Cuperus,  Petra Derkzen,  Piet van IJzendoorn,  Maria Inckmann van Gaalen,  Derk Klein Bramel,  Karin Stolk.

Buro:
Het buro verzorgt de dagelijkse gang van zaken.
Dankjewel Luc Ambagts, Bram Gordijn.

Dynamisch Perspectief:
Ons veelgeprezen ledenblad bestaat dank zij de inzet van de redactie en medewerkers.
Dankjewel Ilse Beurskens – van den Bosch, Willem Goris, Gineke de Graaf, Annemieke Grimbergen, Kalle Heesen, Andries Palmboom, Gerda Peters, Conny Ruigrok, Ellen Winkel.

Excursies:
Dankjewel Mafasha Verhees.

Hand en span-diensten:
Dankjewel Suzanne van Wezel.

Project-ondersteuning:
Dankjewel Loes van Loenen.

Internationale Preparatengroep:
Dankjewel Willem Bonger.

Klankbord:
Dankjewel Frans van Laer.

Werkgroep Vlaanderen:
Dankjewel Koen Dhoore, Dirk Govaerts, Geert Iserbyt, Antoine de Paepe, Ruben Segers, Leen Verwimp

En dan zijn er de contacten met verwante organisaties met wie we regelmatig samenwerken.

Kraaybeekerhof, opleidingen en cursussen natuurvoeding en landbouw.
Dankjewel Ronnie Horstman.

Landwijzer, vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw en voeding in Vlaanderen.
Koen Dhoore, Geert Iserbyt

Stichting Demeter, versterkt de biodynamische landbouw, door inzet van het Demeter-keurmerk.
Dankjewel Petra Derkzen, Joke Doorschodt, René Heusschen, Bert van Ruitenbeek.

Warmonderhof,opleiding voor biologisch-dynamische landbouw.
Dankjewel Joke Bloksma, Nelleke Gordijn, Ruud Hendriks, Maarten Roelofs, Tjalling Sijperda.

VNVK, Vereniging voor NatuurVoedingsKundigen
Dankjewel Marga Brusselers.


Wil je ook actief zijn in de BD-Vereniging? Neem contact op met het buro. Er is voor iedereen iets te doen!