Home - Congres

Inclusieve landbouw als bron voor geluk  en welzijn
BD/Demeter congres – 12 december, Mauritskazerne bij station Ede-Wageningen

Als in de landbouw de mensen, dieren, planten en de bodem – kortom alles – een plaats heeft die bij hen past, dan kun je spreken van inclusieve landbouw. Hoe komen we naar een inclusieve landbouw die betekenis biedt, mensen weer laat ‘aarden’ , gezonde voeding voortbrengt, biodiversiteit creëert en volop werkgelegenheid genereert?

Nu Aanmelden!

Binnen het machtige krachtenveld van intensivering  en schaalvergroting ontstaan bedrijven die een bypass maken naar de burger/consument en alternatieve modellen creëren, met veel meer maatschappelijke diensten dan verkoop van voeding alleen. En ook in de bio-retail wordt gezocht naar nieuwe verbindingen.

Er zijn voorbeelden van creatieve biologische en biodynamische boeren en tuinders die werken aan het liefdevol verbinden van boer, burger, natuur, en cultuur. Er zijn bedrijven waar duizenden mensen per jaar komen, om te oogsten, leren, genieten of te herstellen.

In het congres “Inclusieve landbouw als bron van geluk en welzijn” gaan we op zoek naar de rol die we zelf in het proces van omvorming kunnen spelen.

Dit congres wordt georganiseerd door de BD-Vereniging, Stichting Demeter, Initiatief Bewust Bodemgebruik, Landbouwsectie Avin ,  Boerengroep Wageningen en Toekomstboeren.

Nu Aanmelden!

Programma

Inloop 9.30– koffie/thee

10.00 – 10.45     Financieel geograaf Ewald Engelen.
Hoe zou een ‘verbonden’ voedselketen, producerend voor de eigen metropool en de groeiende toeristenstroom er sociaaleconomisch uit kunnen zien?

10.45 – 11.30     Biologisch akkerbouwer Meino Smit
Waar kan een nieuwe balans worden gevonden tussen arbeid en technologie dienend aan een levende landbouwcultuur?

11.30 – 12.30     Paneldiscussie met jonge en radicale vernieuwers en politici. Ook de minister is uitgenodigd.
Wat kunnen we van deze jongeren leren? Wat is hun bron? Wat hebben zij nodig?

12.30 – 13.30     Lunch

13.30 – 15.00     Werkgroepen en uitwisseling gericht op je eigen werksituatie

15.30                     Afsluiting en borrel

Het congres wordt gehouden in de Mauritskazerne, vlak bij station Ede-Wageningen

Nu Aanmelden!