Collegiale Keten

Het project Collegiale Keten beleefde haar aftrap op de winterconferentie 2018. Sindsdien zijn er verschillende groepen bijeengekomen om ervaring uit te wisselen en op te bouwen rond het thema ‘handelsketens in de landbouw’.

Collegiale Keten

In de voedselketen kennen we onder andere de schakels boer, handel, winkel en consument, maar ook financiers, verwerkers en distributie. Vroeger stonden deze schakels dicht bij elkaar.

Er was een goede communicatie tussen de schakels en dat maakte een eerlijke prijs mogelijk voor iedereen. Vandaag de dag staan de schakels veel verder uit elkaar.

Hierdoor is de verbinding verbroken en raakt de keten verzwakt. Dit is ontstaan door de aandacht voor optimalisering binnen het eigen bedrijf en winstmaximalisatie. De economische waarden krijgen de meeste aandacht ten koste van ecologische en sociale waarden. Met het project Collegiale Keten willen we dat herstellen.

Terug naar de kern
Samen met alle schakels ontwikkelen wij een nieuwe aanpak om de voedselketen te verstevigen en alle waarden aan bod te laten komen. Per regio is er een groep ‘Collegiale Keten’.

Deelnemers bezoeken elkaars bedrijf of keuken, zo maken ze kennis met elkaars drijfveren en werkwijzen. Vanuit kernwaarden schetsen we met elkaar een gewenst toekomstbeeld waarin alle schakels tot hun recht komen.

Stap voor stap komt in beeld wat de kansen en risico’s van elke schakel zijn in de keten. Ook kijken we hoe voor schakels voor- en achter de eigen schakel gezorgd kan worden. Elke schakel formuleert een ontwikkelingsstap die actief uitgevoerd wordt om de keten en dus de samenwerking te verstevigen.

Een jaar later komen we op elk bedrijf terug en zien wat is gerealiseerd en wat verder nodig is voor werkelijke samenwerking.

Nieuwe verbinding
Nu is er een voedselketen gevormd, waarin iedere schakel vanuit eigen initiatief de verantwoordelijkheid neemt voor economische, sociale en ecologische waarden.

Er ontstaan nieuwe ketenverbanden, nieuwe producten en makers, nieuwe vormen van financiering en nieuwe voedselketens.

Wat is er veranderd? De schakels zijn weer met elkaar in verbinding. Iedere schakel komt weer tot zijn recht.

Heb je ook belangstelling voor een dergelijke groep? Meld je dan bij projectleider Marion Schoenmakers, marion@collegialeketen.nl of 06 – 8321 2332

Kijk ook op www.collegialeketen.nl

Het project Collegiale Keten wordt mede mogelijk door de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Hieronder lees je de verschillende bijdragen, reactie en acties die naar aanleiding van de winterconferentie 2018 bij ons binnenkwamen.

De Vroente

De Vroente is een samenwerkingsverband van 3 boerderijen. De Vroente kent haar ontstaansgeschiedenis vanuit verschillende pogingen om een samenwerking op poten te zetten tussen bioboeren [...]

De illusie van onze economische wetenschap

Op 23 februari 2018 hield Johan D’hulster een lezing tijdens de winterconferentie in Wortel. Hieronder vind je de door hem geschreven tekst daarvan. ------------------------------------------------ Ieder [...]

Erf en winkel

Hans-Piet van Sprang en Pieter van Gurp, zijn twee ervaren winkeliers uit de natuurvoedingsbranche. Zij zetten hun kennis, ervaring en drive in om de huisverkoop [...]

Interview met Volkert Engelsman

Volkert Engelsman zal vertellen over ‘sterren, compost en correct rekenen’ bij de winterconferentie van de BD-Vereniging in Dronten op 2 maart 2018. Dit artikel is [...]

Nieuwe Markten

“Nieuwe Markten – Delen in de voedselketen” is de recentste publicatie van Toekomstboeren. In dit boekje worden tal van innovatieve bedrijven uitgelicht, zoals De Horsterhof, [...]

Het geluk van het genoeg

Pierre Rabhi (foto: Bertrand Desprez) Pierre Rabhi is begin twintig jaar als hij eind jaren vijftig besluit zich aan de moderne beschaving te [...]

Nieuwe revolutie

We weten het wel, maar hoe nu verder? Van: Gert Jan Jansen op 19 december 2017 Er wordt veel geschreven over ongelijkheid de laatste jaren. [...]

Landbouw en economie

Inleiding door Johan de Schacht Wie bij het landbouwleven nog denkt aan een familiale onderneming, een gemengd bedrijf waar men samen met heel veel zorg [...]

Biologisch in de gevarenzone

Luuk Humblet, samen met Mia Stockman winkelier in de Blauwe Bloem in Gent, vergelijkt de gangbare landbouw met de gangbare economie. De Biologische landbouw heeft [...]

Leven doorgeven 1

Winterconferentie 2018 Leven Doorgeven – Landbouw als inspiratie voor de samenleving Humus kan je beschrijven als volledig verteerd organisch materiaal dat door het bodemleven in [...]

Economie in de landbouwcursus

De landbouwcursus over economie Uit de eerste voordracht Deze hele moderne cultuur heeft vooral wat haar economische kant betreft destructieve vormen aangenomen, waarvan de verwoestende [...]